bakke

Få hjelp i startgropen med Bakkestart

Mange opplever i dag at det er vanskelig å få mulighet til å kjøpe sin egen bolig. Selv om du har god inntekt og betjeningsevnen i orden, har mange utfordringer med å stable nok penger på bena til å dekke egenkapitalkravet.

Resultatet er at du må søke hjelp hos foreldre eller andre. Er du ikke så heldig å ha den muligheten kan det se mørkt ut, og leie kan fort bli løsningen. Dette ønsker vi i Bakke å gjøre noe med. Vi lanserer derfor Bakkestart. Bakkestart er et spareprogram utviklet i samarbeid med Aurskog Sparebank, der du inngår en spareavtale med banken med et fast beløp i måneden. Beløpet, sammen med forventet verdistigning vil gi deg muligheten du trenger for å dekke egenkapitalkravet. Smart ikke sant? 

Merk at Bakkestart kun gjelder for et utvalg av boligene og kun i forbindelse med  salgsstart. Det gjelder kun på salgsstart fordi det må være nok tid til at du kan spare opp nødvendig beløp for å kunne bidra til å dekke egenkapitalkravet.

Kom inn på boligmarkedet

Opprett spareavtale

Få mulig verdistigning

Kjøp sammen med partner

Hvordan fungerer Bakkestart?

På salgsstart vil et utvalg boliger som tilbyr Bakkestart være tydelig merket med * i prislisten. Er du interessert i disse sender du inn budskjema som vanlig, men legger inn et forbehold om Bakkestart. Deretter vil Aurskog Sparebank ta kontakt og avtale et møte der dere går igjennom spareplanen slik at du når minimum 5% egenkapital før overtakelse.

Det er viktig at du kan sannsynliggjøre at du oppfyller kravet til normale lånebetingelser ved overtakelse. Videre betaler du et administrasjonsgebyr til Bakke på kr 50 000 ved kontraktsinngåelse. Dette beløpet omgjøres til egenkapital i forkant av overtakelse. Dersom du ikke har tilfredsstillende finansiering ved overtakelse og ikke kan fullføre avtalen mister du innbetalt gebyr på kr 50 000. 


I motsetning til flere lignende ordninger er ikke Bakkestart aldersbestemt. Vi vet at man når som helst i livet kan ha behov for litt ekstra hjelp til kjøp av bolig.

Tilbudet gjelder utvalgte boliger i prosjektet. Disse er tydelig merket. Tilbudet gjelder kun i en begrenset periode i forbindelse med salgsstart.

Minimum 5% egenkapital må dokumenteres 3 måneder før overtakelse og endelig finansiering avklares. Forventet verdistigning + minimum 5% egenkapital skal utgjøre totalt 15% egenkapital ved overtakelse/ innflytting. 

Det gis anledning til å kjøpe sammen med andre, f.eks. kjæreste. 

Hva skjer om jeg ikke klarer forpliktelsene? 

Dersom tilfredsstillende finansiering ikke oppnås 3 måneder før overtakelse kan du ikke overta boligen og taper administrasjonsgebyret på kr 50 000.

Med tilfredsstillende finansiering menes at du kan vise til at du kan dekke inn egenkapitalkravet på 15% av kjøpesummen.  Dette gjøres gjennom en kombinasjon av sparing og verdistigning på boligen. Før overtakelse gjennomføres det en verdivurdering av den nye boligen. Denne skal være minimum 10% høyere enn kjøpesummen. Dersom det ikke er tilfellet må du dekke inn summen gjennom andre midler eller ha spart mer underveis. Du vil følges opp av banken underveis i spareperioden slik at du får en god rådgivning og eventuelt anledning til å justere sparesummen.

Klarer du ikke forpliktelsene vil utbygger selge boligen på nytt og tar markedsrisikoen. Eventuelt tap eller gevinst tilfaller utbygger. 

Utbygger fraviker med andre ord Budstadoppføringslova paragraf 53 som gir utbygger anledning til å kreve å få dekket inn evt. tap som følge av negativ verdiutvikling av boligen. Dette er en sikkerhet for deg som boligkjøper. 

Du risikerer kun å tape kr 50 000 i administrasjonsgebyr dersom du ikke klarer å spare opp nødvendig egenkapital. Oppsparte midler i Aurskog Sparebank tilfaller deg