bakke
Bakke

Bakke ble etablert i 2002 og vi er i dag 100 ansatte og et årlig salg på rundt 1 milliard kroner.

I Bakke skaper vi fremtidsorienterte nabolag der livskvalitet, trivsel og trygghet er bærende verdier. Som en av Norges største boligutviklere kan vi med stolthet si at vi står for kvalitet og etisk ­­­produksjon. Vi har kontroll på hele verdikjeden gjennom måten vi er organisert på.

Bakke er delt i to forretningsområder med henholdsvis småhusvirksomheten Bakke som er lokalisert på Aurskog med egen elementproduksjon, samt Bakke Leiligheter som holder til på Skøyen i Oslo. 

Bakke planlegger å bygge mer enn 8.000 boliger de neste 10 - 15 årene. Frem til nå har selskapet bygget over 2.000 boliger, i all hovedsak på Romerike. Selskapets fremtidige vekst konsentreres til områder med stor tilvekst, der etterspørselen etter nye boliger er størst.

Bakke Leiligheter

Bakke Leiligheter utgjør konsernets satsing på større leilighets- og byutviklingsprosjekter. Selskapet har tidligere vært organisert som en tradisjonell boligutvikler, men har nå også entreprenør i eget hus.

Bakke Leiligheter står bak flere større prosjekter og har en betydelig tomteportefølje under løpende utvikling, som Franzefosstomten utenfor Sandvika i Bærum, Gilhusbukta i Lier, i sentrum av Vestby og Ås, Dammensvika rett utenfor Lillestrøm sentrum, samt flere spennende prosjekter på Romerike.

Bakke småhus

Bakke småhus utvikler og produserer boliger i tørre og kontrollerte omgivelser i egen elementfabrikk på Aurskog på Romerike. Selskapet har kontroll over hele verdikjeden fra tomtekjøp og prosjektering til produksjon, ettårsbefaring, kundeservice og reklamasjonsbehandling.

Bakke småhus har i dag ca. 90 medarbeidere fordelt på administrasjon, fabrikk og byggeplasser. Våre boliger bygges etter strenge kvalitetskrav, og vi setter store krav til samarbeidspartner, leverandører og underleverandører.