bakke

Sosial bærekraft

Sosialt bærekraftige samfunn handler om samfunn preget av tillit, trygghet, tilhørighet og tilgang til goder som arbeid, utdanning og gode nærmiljø. For oss handler sosial bærekraft om å legge til rette for trygghet og trivsel i nabolagene vi utvikler.

I våre boligprosjekter handler det om å legge til rette for at folk blir kjent med hverandre og dermed får bedre livskvalitet. Et nytt nabolag er for mange startskuddet for nye relasjoner, opplevelser og aktiviteter. Vi ønsker at beboere i alle aldre kan oppleve verdien av et godt naboskap. Vårt bidrag er å skape gode møteplasser og uteplasser som innbyr til aktivitet i utviklingen av våre boligprosjekter.

På flere av våre prosjekt bakker vi opp med vårt eget trivselskonsept; Bakkekontakt, hvor vi legger til rette for at beboerne enklere kan møtes, dele og lære av hverandre.

På denne måten jobber vi for å sikre økt livskvalitet og at gode nabolag vokser frem.

Bærekraftig boligutvikling

Bærekraft er et vidt begrep som favner mye, fra sosiale vilkår og lønn til miljø. Ved å stille krav til – og samarbeide med – leverandørene våre, bidrar vi til en bærekraftig boligutvikling.

Alle våre småhus produseres i egen elementfabrikk på Aurskog. Dette sørger for en effektiv produksjon som forhindrer svinn, gir kort byggetid og god logistikk. Fabrikkproduksjonen reduserer behovet for rigg, drift og transport. Ved å bygge elementene på fabrikk i et tørt miljø reduserer vi samtidig behovet for uttørking av bygget, noe som gir en besparelse i bruk av energi. Vi kaller det kortreist kvalitet!

Bakke er en av Norges ledende boligutviklere og arbeider videre med fokus på bærekraft også i utviklingen og gjennomføringen av kommende prosjekter.