bakke

Vi er hel ved – vi holder det vi lover

I Bakke skaper vi fremtidsorienterte bomiljøer hvor trivsel og trygghet er bærende verdier.

Vi tror at det å skape de beste boligene handler om å tenke helhetlig. Det er når vi tenker helhetlig at vi utvikler bærekraftige bomiljøer – hjemsteder kommende generasjoner også vil kunne få stor glede av. Vårt mål er å levere nabolag og boliger utformet slik at de legger til rette for varig livskvalitet.

For å imøtekomme dette jobber vi med å levere gode boopplevelser med kvaliteter som sosiale trivselsverktøy, gode fellesarealer, uterom som innbyr til aktivitet, sosiale møteplasser og fleksible løsninger – alt for at du skal få et hjem du vil hjem til.

Bakke står for kvalitet og etisk produksjon. Vi kan trygt si at vi kjenner alle deler av prosessen til fingerspissene, med full kontroll over alle produksjonsledd.

Vi er hel ved – vi holder det vi lover.

Vår visjon er å skape hjem du vil hjem til

Hva skal til for at vi møter din boligdrøm? Dine drømmer og behov er viktige for oss og vi jobber alltid med å forstå hvordan vi kan utvikle boliger som møter deg.

Vi skal være forutsigbare og gi trygghet i alle prosesser. Vi holder det vi lover, og det starter med realistiske løfter og åpenhet.

Våre folk utgjør en forskjell

Vi er opptatt av en kultur der den enkelte blir sett og hørt. Alle har en stemme og hver stemme er viktig når vi i nå og i fremtiden utvikler gode bomiljøer for våre kunder. Bakke skal være et godt sted jobbe enten du er økonom, ingeniør eller tømrer.

Kundetilfredshet på topp

Vi gjør mye for å innfri kundenes forventninger, blant annet gjennom å: 

• Velge gode tekniske løsninger som skaper trygghet 

• Levere feilfrie boliger til rett tid 

Tilfredse kunder er vår største drivkraft og vi har et sterkt fokus på kvalitet i alle ledd av kundereisen. Vårt mål er å skape et hjem du vil hjem til.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Bakkegruppen er opptatt av høy etisk standard i alle våre innkjøp, og dersom man skal være leverandør til våre selskaper, må man oppfylle våre kontraktskrav når det gjelder HMS, miljø, seriøsitet, kvalitet og samfunnsansvar og videreføre disse i leverandørkjeden.

Våre selskaper foretar aktsomhets- og risikovurderinger knyttet til blant annet seriøsitet, lønns og arbeidsforhold. Dette for å avdekke om det er grunnlag for å undersøke enkelte leverandører nærmere før vi inngår nye kontrakter. Denne kartleggingen gir oss samtidig grunnlag for å kunne si noe om hvilke områder vi anser å representere risiko for brudd på seriøsitetsbestemmelsene og om det er grunnlag for oss til å iverksette spesifikke tiltak for å redusere denne risikoen.

Bakkegruppen Rapport Åpenhetsloven