bakke

Vinneren av Årets småhusprosjekt 2022 er Bakke

Boligprodusentene har kåret Bakke som vinneren av Årets småhusprosjekt 2022 med boligprosjektet «Funkelbråtan» på Granåsen, Fetsund! Dette setter vi veldig stor pris på. Det viser at det gode arbeidet som daglig legges ned i organisasjonen bærer frukter.

Under den årlige Boligkonferansen i regi av Boligprodusentene ble vinnerne i kategorien Årets HytteprosjektÅrets Leilighetsprosjekt og Årets Småhusprosjekt kåret. Boligprodusentene legger vekt på at "Årets vinnere har fremstått for næringen som et forbildeprosjekt innenfor flest mulig av følgende kvaliteter":

  • standardisering
  • byggekostnader
  • energi og klima
  • særpreg og nyskaping
  • bokvalitet (byggeskikk/arkitektur, planløsning og brukbarhet, inneklima)
  • bruk av BIM

Østlaft Bygg AS med Trend Polaris, OBOS Nye Hjem AS & OBOS Living Lab med Fiolen Borettslag og Bakke med Granåstoppen - Funkelbråten stakk av med seieren! 

Boligprosjektet "Funkelbråtan" på Granåstoppen, Fetsund

"Funkelbråtan" på Granåstoppen er et småhusprosjekt med totalt 154 boliger, fordelt på 11 delfelt. Delfeltet "Funkelbråtan" omfatter 14 boliger fordelt på kjedete eneboliger og rekkehus. Rekkehusene er 137 m2, og de kjedete eneboligene 199 kvm BRA. 

Bakke er både entreprenør og byggherre, og dekker hele verdikjeden med utvikling, prosjektering, markedsføring og bygging i egen regi. Det benyttes standardiserte boligmodeller, produsert i Bakkes elementfabrikk på Aurskog. Prosessen er effektiv og gjentakelseseffekten er høy. Byggetiden er kort, og ofte tar det ikke mer enn ett døgn å sette opp et enkelt hus og gjøre det ferdig utvendig. 

Elementproduksjonen på Aurskog gir svært effektiv materialutnyttelse, høy sorteringsgrad, og lite energibruk til tørking/oppvarming av bygg. 

Prosjektet "Funkelbråtan" kom på 10-på-topp lista i 2021 med kundetilfredshetsindeks (KTI) på 86 poeng.