bakke

Trenger du ekstra lagringsplass?

2021-06-04
MittEgetLokale har flere lagerseksjoner med nærhet til våre boligprosjekter

Bakkegruppen er en av Norges største boligbyggere, og har over tid bygget mange hundre boliger over store deler av sentrale Østlandet. Endring i boform og bosettingsmønster medfører at vi svært ofte får spørsmål om vi kjenner til lokaler der det er plass til båten, bobilen, hobbyverksted, lager til alle mulige ting, lager for småbedrifter som fra før brukte garasjen hjemme, og andre lignende formål, men vi har ikke kunne hjelpe våre boligkjøpere med dette – før nå.

Høsten 2020 etablerte vi MittEgetLokale AS. Et konsept som ble utviklet for å dekke nettopp slike behov, der du eier ditt eget lokale i stedet for å leie. Dette gir deg fleksibilitet og tilgang når du måtte ønske det, og du bestemmer selv når du vil selge for å kjøpe større eller mindre lager. Lokalene leveres som uinnredet frostfritt lagerlokale, klargjort for tilkobling av vann, avløp og bredbånd - og det er ingen forskuddsbetaling. Det er selvfølgelig mulig å skreddersy ditt lokale med tilvalg.

Hva kan lokalene brukes til?

Lokalene er tenkt brukt til en rekke formål, med hovedfokus på lagerplass. Det kan være spesialtilpasset lagerplass for små og mellomstore bedrifter, opplagsplass for båt, bil og bobil, hobbyverksted eller en kombinasjon av bruksområder. 

Som eier disponerer og innreder du lokalene etter eget ønske, og lokalene er tilgjengelige 24/7. Stor elektrisk kjøreport gjør adkomst og av og pålessing enkelt.

Hvorfor kjøpe lokaler?

Som eier av egne lokaler disponerer du til enhver tid lokalene, og bestemmer selv hvordan innredning og planløsning skal være.

Alle utgifter er forutsigbare, og du tar selv del i antatt verdistigning. Fleksibel fremleie er mulig ved for f.eks sesongmessig bruk. Det vil også bli tilbud om fullservice, slik at forretningsføring, vaktmestertjenester osv. blir ivaretatt. Seksjonen kan også belånes. Alle trenger ekstra lagerplass, og ved å eie selv har du full råderett. Det kan være en god investering på sikt.