bakke

Sammen for et levende nabolag i Fjordbyen

Vi brenner for å skape levende byer og nabolag! Sammen med Lier kommune og Eidos var Bakke Leiligheter invitert til å presentere utviklingen av Fjordbyen i Lier på Levende by konferansen i Bergen 26.-27. oktober.

Fjordbyen er et av Norges største utviklingsprosjekter på totalt 940.000 m2 med 8.000 boliger, 240.000 m2 næring, skoler, barnehager, rekreasjon, opplevelser, kunst og kultur. For å muliggjøre utviklingen av denne nye destinasjonen må samarbeidet mellom offentlige og private aktører være i sentrum, noe vi ser gode konturer av allerede. Vår dyktige utviklingssjef Line Fielding deltok, sammen med Geir Hagehaugen, Nina Guzman Toft og Kjersti Wilhelmsen.

Gilhusbukta, Fjordbyen Lier og Drammen. Illustrasjon: Eidos Eiendomsutvikling 

«Det er utrolig nyttig for oss å få mulighet til å bli kjent med ulike måter å jobbe på, hvordan andre har organisert seg og fått til ting i andre deler av verden. Det vi tar med oss videre er at forholdene er veldig ulike rundt omkring og det er mange måter å organisere seg på. Det finnes ingen oppskrift som alle kan følge, vår metode må vi selv komme frem til med utgangspunkt i våre steder og våre forutsetninger og aktører. Men noe som er avgjørende uansett hvor man jobber er at vi trenger tverrfaglige samarbeid og gode inkluderende prosesser for å få til gode stedsutviklingsprosjekter som skaper levende steder. Vi er i startfasen med Fjordbyen og har således alle muligheter til å få dette til. 

«Just do more of what you are already doing”  -  det tar vi med oss tilbake til Lier og Drammen og jobber videre med kunst og kultur som utviklingskraft og bredere samarbeider med flere grunneiere og kommune.

I vår presentasjon fikk vi veldig gode tilbakemeldinger fra det internasjonale panelet, de var rett og slett imponerte over prosessene vi har hatt og hvordan vi stod samlet med kommunen og grunneiere om våre ambisjoner, og hvordan vi har jobbet med å teste ut Store Gilhus Gård som en møteplass og kultursenter.»

Takk til KORO og Bergen kommune for invitasjonen!