bakke

Bakke er kåret til en av Norges 50 beste arbeidsplasser!

For 19. år på rad publiserer Great Place To Work listen over Norges Beste Arbeidsplasser. I år er Bakke inne på topp 50, og nr. 19 i vår kategori.

For 19. år på rad publiserer Great Place To Work listen over Norges Beste Arbeidsplasser. Bakke har vært sertifisert siden først gang vi deltok på undersøkelsen, men i år har vi tatt enda et steg opp og kommet på listen over Norges aller beste arbeidsplasser. 

Dette er vi utrolig stolte av. Vi er ydmyke over den innsatsen medarbeidere og leder gjør hver dag for å skape den arbeidsplassen vi alle ønsker at Bakke skal være. Tusen takk! Det er "vi" som skaper Bakke, sier konsernsjef Morthen Bakke. 

Les mer om undersøkelsen her:

Om Norges Beste Arbeidsplasser

Årlig publiserer Great Place to Work Institute - Norges Beste Arbeidsplasser. Vi undersøker medarbeidernes opplevelser av arbeidsplassen på tvers av organisasjonen, uavhengig av hvem de er eller hva de gjør. Analysen er grundig og består av to komponenter. Alle medarbeidere besvarer 60 spørsmål som dekker sentrale forhold på arbeidsplassen. I tillegg vil organisasjoner med mer enn 500 medarbeidere vurderes ut ifra virksomhetens formelle og uformelle leder, organisasjonspolicys og praksiser gjennom en egen audit.

• For å bli vurdert måtte bedrifter ha minst 20 ansatte og motta nok respondenter for å oppnå et 95% konfidensnivå med under 5% feilmargin.

• Kåringene er ikke kun basert på en relativ vurdering i forhold til andre, men også på en absolutt vurdering i forhold til alle norske virksomheter. Dette sikres gjennom representative nasjonale undersøkelser, Nasjonal Tillitsindeks.

• Great Place to Work kårer så de beste virksomhetene innenfor fire kategorier; flere enn 500 medarbeidere, 200 - 499 medarbeidere, 50 - 199 medarbeidere og 20-49 medarbeidere.

• Siden 1998 har Great Place to Work undersøkelsen blitt gjennomført internasjonalt. Årlig analyseres data fra over 11 millioner medarbeidere, i over 10.000 virksomheter på fem kontinenter, i 97 land.

Om Great Place to Work

Great Place to Work® har som ambisjon å skape gode arbeidsplasser for alle. Gjennom sin Trust Index™ har de i over 30 år analysert millioner av ansattes opplevelse av tillit og kultur i ulike organisasjoner.

Deres perspektiv og metode er solid forankret og underbygget av omfattende uavhengig forskning. En enestående tilnærming både til å kartlegge de grunnleggende forhold som avdekker kvaliteten på organisasjonskultur og ledelse i en virksomhet, og til å gi retningsgivende innsikt til utvikling av en effektfull ledelse og en effektiv kultur. Metoden er den eneste som har dokumentert påvist sammenheng mellom god arbeidskultur og økonomiske resultater.

Norges beste arbeidsplasser anerkjennes årlig som er et resultat av grundig evaluering av sertifiserte organisasjoner.