bakke

Energikrise! Det lønner seg med ny bolig

Energiprisene er historisk høye for tiden og ikke mye tyder på at de skal bli lavere den nærmeste fremtiden. Å velge ny bolig bygget etter de siste tekniske forskrifter og krav kontra en eldre bolig vil kunne ha mye å si for lommeboken.

Så hva vil man faktisk kunne spare i kroner og øre ved å velge en splitter ny bolig? Vi har laget noen eksempler basert på dagens gjennomsnittelige spotpris* 

Vi har tatt utgangspunkt i en av våre kjente kjære boligmodeller på 133 kvm BRA med to etasjer og kaldt loft og sett på dagens oppvarmingskostnader  sammenlignet med hva samme bolig ville koste å varme opp når bygget etter historiske tekniske forskrifter fra 2010, 2000, 1990 og 1970.*

Som vist i skjema vil en bolig bygget i 2022 ha årlige energikostnader på kr. 16.600 mot kr. 24.430 om den skulle vært bygget i 2000. Ser vi helt tilbake til 1970 ville det med historiske forskrifter og krav koste kr. 38.000,- per år i energikostnader for samme bolig.

Dette gir et godt bilde på hvor gunstig det er med en ny bolig bygget i henhold til dagens standard. 

Ny bolig, flere fordeler

Det er flere fordeler for deg som velger en splitter ny bolig. Når du kjøper nytt kjøper du til fastpris. Selv om materialkostnadene i samfunnet forøvrig øker, så betaler du i henhold til avtalt pris. Dette gir deg som boligkjøper både forutsigbart og trygghet. Historisk har også boligprisene økt fra salgslansering til overtakelse, Denne prisstigningen er det mange som har fått med seg ved kjøp av ny bolig.

Ved kjøp av ny bolig får du også en lovfestet garanti på 5 år i henhold til Bustadoppføringslova. Det er kjekt å vite:) 

Det er heller ikke alle som er klar over hvor lave omkostninger det er ved kjøp av ny bolig kontra en bruktbolig. Ved kjøp av ny bolig under oppføring beregnes dokumentavgiften kun av tomteverdien i motsetning til bruktbolig hvor staten skal ha 2,5 % av kjøpesummen. 

Eksempel: Omkostninger ved kjøp av en bruktbolig til kr. 6.000.000 er kr. 150.000. Ved kjøp av ny bolig ligger våre omkostningene på gjennomsnittlig kr. 50.000.* 

* Kun et gjennomsnittelig estimat.


Har du spørsmål, kommentarer eller er du nysgjerrig på våre boligprosjekt? Ta kontakt med oss i dag!


Bakke v/Prosjektselger Thomas Johan Hagen

Mobil: +47 95 13 47 07 // thomas.johan@bakke-as.no


* Forutsetninger: Tidligere ble ved og olje i større grad benyttet som energikilder. i dag er varmepumperløsninger ofte en vesentlig energigiver. Valgte konstruksjon er kontrollert opp mot relevante forskrifter og byggdatablader, men arbeidet er ikke vitenskapelig kvalitetssikret. Programvare: TEK-sjekk Energi v.191114 fra Sintef, simulering av reelt energiforbruk.