bakke

Bakkegruppen vokser gjennom etableringen av Bakke Leiligheter og søker flere nye nøkkelmedarbeidere

2020-05-11

Bakke Leiligheter som ledes av Merethe Danielsen ble etablert som en utfisjonert del av Bakke AS ved årsskiftet 2019/2020 som en konsekvens av en økt satsning på leilighetsprosjekter, og et ønske om å rendyrke forretningsområder i konsernet Bakkegruppen. Fra før står Bakkegruppen bak Bakke Småhus/Bakke AS som nå utgjør småhusvirksomheten i konsernet.

Med en voksende prosjektportefølje, rigger Bakke Leiligheter seg for flere store og spennende prosjekter gjennom etablering av egen entreprenørvirksomhet og ansetter flere nye medarbeidere.

- Vi går spennende tider i møte, og har et stort behov for å styrke staben vår. Vi har en betydelig tomtebank og vi har mange store prosjekter på gang. Utvikling av en helt ny bydel på Franzefoss i Sandvika, som vil romme om lag 1500-2000 boliger når området blir ferdig regulert, er et av dem.

Nå ansetter vi i flere funksjoner og avdelinger i Bakke Leiligheter, forteller Merethe Danielsen Daglig Leder for Bakke Leiligheter.

 

Ansetter i flere funksjoner.

Entreprenørvirksomheten etableres gjennom ansettelsen av Arild Finstad. Han kom fra stillingen som daglig leder i Asker Entreprenør AS. Arild får ansvaret for å bygge opp satsingen om å utvikle standardiserte løsninger og bygge i egen regi i Bakke Leiligheter.

– Arild har lang erfaring med å bygge en velfungerende entreprenørvirksomhet og vet godt hva som skal til for å lykkes i et krevende marked, sier Merethe Danielsen, daglig leder i Bakke Leiligheter.

Bakke Leiligheter er allerede styrket med Thomas W. Finstad. Han gikk inn i stillingen som Prosjektsjef Utbygging fra februar 2020 og er allerede godt i gang med å planlegge byggingen av Fabeltunet på Frogner. Finstad er utdannet sivilingeniør fra NMBU og har bred erfaring fra bygging og gjennomføring av boligprosjekter. Han kom sist fra stillingen som Prosjektleder i Ø.M. Fjeld eide Asker Entreprenør.

 

Jakter på ny Prosjektsjef Utvikling og Prosjektsjef Utbygging.

Som en konsekvens av veksten ser vi behovet for å rendyrke kompetansen. Vi leter nå etter en Prosjektsjef Utvikling som vil få totalansvar for utvikling av prosjekter i tidligfasen.

– Utvikling av nye boligkonsepter og bygging av boligprosjekter i egen regi er sentrale i videreutviklingen av Bakke Leiligheter, og begge stillingene gir en spennende mulighet til være med på å forme selskapet for rette vedkommende, sier Danielsen.

Vi søker derfor også etter en Prosjektleder Utbygging som vil få totalansvaret for dedikerte prosjekter i gjennomføringsfasen.

Fokus på verdiøkende, digitale prosesser

Tidligere i år startet Øyvind Monrad-Krohn i stillingen som Leder IT og Digitalisering i Bakkegruppen. Han vil være en viktig del av laget også i Bakke Leiligheter. Hans hovedansvar blir å ta selskapet videre på digitaliseringsreisen som allerede er godt i gang. Øyvind kom fra stillingen som Digitaliseringsdirektør i GK Gruppen.

Øyvind er en kreativ strateg som vi er utrolig stolte av å ha fått med ha på laget. Vi ser allerede store gevinster av å satse på digitalisering tidlig, nå tar vi steget enda lengre, sier Morthen Bakke, konsernsjef i Bakkegruppen.

 

Høyt kundefokus - Flere stillinger på vei

Merethe Danielsen forteller om en betydelig satsing og sier at flere stillinger planlegges etablert. I tillegg til en betydelig oppbemanning av prosjektorganisasjonen skal også markeds- og salgsorganisasjonen styrkes.

- Kunden er vår fremste sjef. Det forplikter. Vi ser derfor behovet for å styrke oss med flere gode hoder innen salgsledelse, grafisk design og digital markedsføringen i tiden som kommer.

Bakke Leiligheter kommer til å bli et veldig spennende selskap å følge i tiden som kommer. Vi har viljen og musklene til å gjøre dette til det veldig spennende sted å være, avslutter hun.

 

Bakkegruppen, som er ett av Norges største boligbyggeselskaper, ble etablert i 2003 på Aurskog og har siden vokst til over 100 ansatte og et årlig salg på over én milliard kroner.

Les mer om selskapet her: https://bakke-as.no/

 

Kontaktpersoner:

MERETHE DANIELSEN
Daglig leder Bakke leiligheter
Tel: 480 80 075
E-post: merethe@bakke-as.no

TONJE FOSSHAUG
Markedssjef Bakke Leiligheter
Tel: 932 29 686
E-pos: tonje@bakke-as.no

MORTHEN BAKKE
Eier / Konsernsjef Bakkegruppen
Tel: 932 33 550
E-post: morthen@bakke-as.no

Del artikkelen på Facebook