bakke

Bakkegruppen: Thomas Wisbech inn som akkvisisjonssjef i Bakke Leiligheter.

2020-09-18

Thomas Wisbech har tiltrådt rollen som akkvisisjonssjef i Bakke Leiligheter. Han kommer fra jobben som prosjektutvikler i Bakkegruppen AS, hvor han jobbet med utvikling og akkvisisjon for både småhus- og leilighetsvirksomheten.  Thomas har lang erfaring med prosjektutvikling og forvaltning, fra bl.a. Scandinavian Property Group (SPG), Spabo Eiendom AS og Omsorgsbygg KF.

Dette er en nyopprettet stilling som er i tråd med satsingen i Bakke Leiligheter. Bakke Leiligheter ble etablert ved årsskiftet 2019/2020 som en konsekvens av økt satsning på leilighetsprosjekter og et ønske om å rendyrke forretningsområder i konsernet Bakkegruppen. Bakke Leiligheter ledes av Merethe Danielsen.

  • «Bakke Leiligheter er et utrolig spennende selskap hvor vi allerede har opparbeidet en tomtebank med prosjektverdi på over 20 milliarder. Her er det mange store og spennende prosjekter som snart skal se dagens lys. Jeg gleder meg nå til å ta fatt på jobben som akkvisisjonssjef og være med på å bidra til at vi når våre høye ambisjoner for fremtiden. Og ikke minst, finner enda flere gode prosjekter.» sier Thomas Wisbech.

 

Daglig leder Merethe Danielsen er veldig glad for at Thomas Wisbech nå blir en del av laget i Bakke Leiligheter. – Thomas har lang erfaring, stort nettverk og en teft for nye forretningsmuligheter som jeg setter stor pris på. Vi har store vekstambisjoner og evnen til komme i posisjon på nye, attraktive tomter er vesentlig for at dette skal lykkes.

Om selskapet:

Bakkegruppen AS ble etablert i 2003 og har siden vokst til et selskap med over 100 ansatte og et årlig salg på over 1 milliard kroner. Bakke Leiligheter AS er et datterselskap av Bakkegruppen AS og utgjør konsernets satsing på større leilighets- og byutviklingsprosjekter.

Selskapet har tidligere vært organisert som en tradisjonell boligutvikler, men er nå i ferd med å etablere egenproduksjon med bygging i egen regi som en del av videre satsing.

Bakke Leiligheter har en tomtebank bestående av over 4 100 byggeretter. Selskapet har over 600 leiligheter i produksjon og planlegger overlevering av ca. 400 boliger i løpet av året. Selskapets utviklingsprosjekter har en samlet utviklingsverdi (ordrereserve) på 20 milliarder kroner.

Les mer om selskapet her: https://bakke-as.no/

Del artikkelen på Facebook