bakke

Bakkegruppen AS og BORI BBL inngår samarbeid til fordel for medlemmene.

2019-11-12

BORI BBL og Bakkegruppen AS har inngått samarbeid om forkjøpsrett for BORI BBLs medlemmer i nye boligprosjekter hvor Bakkegruppen AS eier 40% eller mer i prosjektet. BORI BBLs tomtebank alene vil gi BORIs 36.000 medlemmer tilgang til over 5000 boliger på forkjøpsrett. Dette tallet er enda høyere etter avtaleinngåelsen med Bakkegruppen AS. I sum vil dette gi nær hver 3. medlem tilgang til en ny bolig på forkjøpsrett. Ingen andre boligbyggelag har pr i dag i nærheten av så høy tilgang på nye boliger pr. medlem.


Bakkegruppen AS er et av Norges største boligbyggeselskaper og står bak flere store leilighetsprosjekter på Romerike og i Østfold. Bakkegruppen AS planlegger å bygge omlag 5.000 boliger de neste ti-femten årene. Alle boligene fra Bakkegruppen AS leveres nøkkelferdige. BORI BBL bistår Bakkegruppen AS med etablering, stiftelse, seksjonering og forretningsførsel av og for borettslag, eierseksjonssameier og kombinerte bygg av bolig og næring.


BORI BBL er et av Norges største boligbyggelag og morselskapet i BORI konsernet. BORI BBL har 36.000 medlemmer og konsernet forvalter ca. 26.000 boliger i om lag 700 boligselskap. BORI BBL bistår boligbyggeselskaper nasjonalt med etablering, seksjonering og forretningsførsel av og for borettslag, eierseksjonssameier og kombinerte bygg av bolig og næring. BORI BBL er det eneste boligbyggelaget i Norge som er ISO 9001:2015 sertifisert.


Nærmere opplysning ved konsernsjef Morthen Bakke i Bakkegruppen AS, telefon 932 33 550 eller adm. direktør Johnny Brevik i BORI BBL, telefon 959 88 888.