bakke

Bakke satser offensivt på Strømmen

Bakkes bidrar aktivt til vekst i Lillestrøm kommune. Bedriften har nylig kjøpt et større utbyggingsområde med fantastisk potensiale på Strømmen i Lillestrøm kommune. Her ligger det til grunn en utbygging på nærmere 44.600 kvm fordelt på 4 delfelt. Tomtekjøpet er det største i Bakke sin småhusvirksomhet noensinne, og befester med dette Bakke sin posisjon som en av de ledende aktørene innen eiendomsutvikling og boligbygging på Romerike.

Eiendommen ligger på Bråtejordet på Strømmen i Lillestrøm kommune, ca. 100 – 400 meter nord for Strømmen togstasjon. Tomtene er områderegulert til boligbebyggelse i form av konsentrert småhus/rekkehus- og leilighetsbebyggelse. Her satser Bakke offensivt på å dekke et behov i markedet. 

«Området skal nå gjennom en detaljregulering og vi håper å komme i gang med produksjonen i løpet av 2023, sier daglig leder Didrik Røhmer i Bakke.»

Området er ideelt med umiddelbar tilgang til «alt». Med kort vei til Lillestrøm og Oslo er dette et attraktivt område i dag og i fremtiden. Utbyggingen vil favne en bred målgruppe fra rimeligere innstegsboliger for førstegangsetablerere til barnefamilier og empty nesters.