bakke

Bakke kjøper utviklingstomt i Vestby i samarbeid med Malling

Bakke Leiligheter AS har sammen med Malling & Co Property Partners AS kjøpt en større utviklingstomt i Vestby kommune.

Planen er å utvikle et nytt boligområde med bykvaliteter, som et ledd i sentrumsutviklingen av Vestby. De to selskapene har også inngått et strategisk samarbeid for fremtidige utviklingsprosjekter. 

Tomten ligger mellom Garderveien og Osloveien, vendt mot Vestby sentrum, og har kort gangavstand til Vestby stasjon. Eiendommen omfattes av en større områderegulering, hvorav denne eiendommen utgjør ca. 600 boliger og opptil 10.000 kvm næring. En ny Coopbutikk er sentral i prosjektet og vil utgjøre ca. 3.000 kvm.

«Vestby er et område i sterk vekst og har allerede mange av kvalitetene som utgjør et attraktivt boligområde. I tillegg til et landlig nærmiljø med nærhet til sjøen, er Follobanen, med kort reisetid til Oslo, med på å gjøre Vestby til et godt og sentralt sted å bo. Arbeidet med detaljregulering er nå i gang og vår felles målsetning er å kunne lansere de første leilighetene i markedet allerede i løpet av 2022», sier Akkvisisjonssjef i Bakke Leiligheter, Thomas Wisbech.

«Vi ønsker å utvikle et godt boligprosjekt med bykvaliteter og et velfungerende servicetilbud. Som et ledd i god områdeutvikling vil næringsdelen inneholde nærfunksjoner som dagligvarebutikk, serveringssteder, frisør, blomsterbutikk og annen detaljhandel, sier Didrik Carlsen, Partner og Head of Asset Management i Malling & Co Property Partners AS. «Vi planlegger også hyggelige torg, bygater og lekeplasser. Vi har et sterkt ønske om å skape en levende destinasjon», forsetter Carlsen.

Advokat Jørgen Lindboe i Simonsen Vogt Wiig har vært kjøpers rådgiver i transaksjonen.

Prosjektet vil være et samarbeidsprosjekt mellom Bakke Leiligheter og Malling & Co Property Partners. De to selskapene har også inngått en strategisk samarbeidsavtale for fremtidige utviklingsprosjekter.
 
«Bakke Leiligheter har lang og god erfaring fra utvikling av boligprosjekter og sitter også på en spennende tomtebank. I kombinasjon med vår kompetanse på næringssiden ser vi mange gode synergier i et slikt samarbeid. Vi tenker at vi ved å kombinere vår ekspertise på næringssiden med Bakkes erfaring fra boligutvikling vil sikre god kvalitet i alle ledd i kommende prosjekter», sier Didrik Carlsen i Malling & Co Property Partners.