bakke
Illustrasjon av Fjordbysatsningen. Ill: Eidos Eiendomsutvikling

Bakke kjøper utviklingstomt i Fjordbyen, Lierstranda

Bakke Leiligheter AS har inngått avtale om kjøp av en større utviklingstomt i Gilhusbukta. Tomten er en del av Fjordbyen på Lierstranda. Her planlegges det utvikling av leiligheter med attraktiv beliggenhet ved fjorden, med bykvaliteter rett i nærheten.

Tomten ligger i Lier kommune, innerst i Drammensfjorden, og er en del av den mye omtalte Fjordbysatsningen. Utviklingen av Fjordbyen er et politisk samarbeid mellom Lier og Drammen kommune, basert på et felles ønske om utvikling av et attraktivt byområde i overgangen mellom Drammensfjorden, kulturlandskapet i Lier og Drammen sentrum. Her planlegges en transformasjon fra et industri- og næringsområde til et urbant og bærekraftig by- og boligområde som knytter sammen land og sjø.

«Vi anser området rundt Drammen som et svært attraktivt boligområde og et område som er i stadig vekst. Utviklingen av Fjordbyen og området rundt har fokus på kvaliteter som er med på å skape et område hvor det vil bli godt å leve. Beliggenheten tilbyr attraktiv fjordutsikt og vil samtidig få nærhet til alt man trenger av fasiliteter. Fjordbyen ligger tett på Drammen sentrum, Brakerøya togstasjon og nye Drammen sykehus, noe som i sum gir attraktive kvaliteter for fremtidige beboere», sier Akkvisisjonssjef i Bakke Leiligheter, Thomas Wisbech.

Eiendommen i Gilhusbukta er en del av en større områderegulering. Denne delen utgjør ca. 500-600 boliger og ca. 5.000 kvadratmeter næring, med samlet anslått salgsverdi på ca. kr 2,5 – 3 milliarder.

«Tomtekjøpet er i tråd med vår strategi om å kjøpe og utvikle gode leilighetsprosjekter med beliggenhet i nærheten av sentrale knutepunkt. Kjøpet svarer også meget godt på vår visjon om å utvikle og bygge hjem du vil hjem til», avslutter Wisbech.

Selgere er Malleus Holding AS, Ravit Holding AS og Skanrise AS. Næringsmegler Petter Warloff Berger hos Malling & Co, har vært selgers rådgiver i transaksjonen.