Vi søker stadig etter nye talenter. Du finner våre ledige stillinger under.

Du er også hjertelig velkommen til å sende oss en åpen søknad på post@bakke-as.no dersom du mener du har kompetanse vi bør kjenne til.

Lykke til!

PROSJEKTSJEF BOLIGUTBYGGING

Strategisk, kommersiell og strukturert leder med solid erfaring.

Hos Bakke Leiligheter får du som Prosjektsjef Utbygging være med fra tidlig fase og utvikle prosjektet fram mot byggestart i samarbeid med et prosjektteam.

Prosjektsjef Utbygging har det totale resultatansvaret for økonomi og fremdrift for store og spennende leilighetsprosjekter fra forprosjekt til overlevering.

Les hele utlysningen og søk her.

PROSJEKTSJEF UTVIKLING

Kommersiell boligutvikler med solid erfaring fra tidligfase.

Hos Bakke Leiligheter får du det totale resultatansvaret for økonomi og fremdrift for egne prosjekter i konseptutviklingsfasen. 

Prosjektsjef Utvikling skal lede arbeidet med å utvikle overordnet konsept- og byggeprogram for egne boligprosjekter. Du får ansvaret for å planlegge, etablere og lede en prosjektorganisasjon med interne og eksterne ressurser.

Les hele utlysningen og søk her.

REGNSKAPSANSVARLIG

Faglig dyktig og selvstendig Regnskapsansvarlig til Bakkegruppen.

Stillingen innebærer ansvar for ferdigstillelse og kvalitetssikring av regnskapet, økonomisk oppfølging av prosjekter og forbedringsarbeid for gruppens rutiner, prosesser og systemer. I denne rollen vil du jobbe tett med både eiere, prosjektledere og andre ledere i gruppen og bidra til læring på tvers av enheter og forretningsområder. Du vil samarbeide tett med gruppens Regnskapssjef og stillingen rapporterer til Økonomisjef.

Les hele utlysningen og søk her.