bakke

Trenger du ekstra lagringsplass?

MittEgetLokale selger lagerlokaler snaue 20 minutter fra Lørenfallet Hage.

Lokalene ligger i Heia Næringspark i Fetsund. Alle lokalene er klargjort for tilkobling av vann, avløp og bredbånd, og det er ingen forskuddsbetaling. 

Bakkegruppen er en av Norges største boligbyggere, og har over tid bygget mange hundre boliger over store deler av sentrale Østlandet. Endring i boform og bosettingsmønster medfører at vi svært ofte får spørsmål om vi kjenner til lokaler der det er plass til båten, bobilen, hobbyverksted, lager til alle mulige ting, lager for småbedrifter som fra før brukte garasjen hjemme, og andre lignende formål, men vi har ikke kunne hjelpe våre boligkjøpere med dette – før nå.

Høsten 2020 etablerte vi MittEgetLokale AS. Et konsept som ble utviklet for å dekke nettopp slike behov, der du eier ditt eget lokale i stedet for å leie. Dette gir deg fleksibilitet og tilgang når du måtte ønske det, og du bestemmer selv når du vil selge for å kjøpe større eller mindre lager. Lokalene leveres som uinnredet frostfritt lagerlokale, klargjort for tilkobling av vann, avløp og bredbånd - og det er ingen forskuddsbetaling. Det er selvfølgelig mulig å skreddersy ditt lokale med tilvalg.