bakke

Miljø i Lørenfallet hage
- bli med å bestemme

I Lørenfallet hage er vi så heldige at vi har en sum penger satt av for miljøfremmende tiltak. Nå ønsker vi DIN hjelp til å bestemme hva pengene skal brukes på - for å berike miljøet og ditt mulige neste nabolag. Hva syns du at vi bør bruke pengene på?

Noen av forslagene vi har på blokka er varme- og energibesparende hus, såkalte smarthus. Vi tenker at en ordning med elbildeling kunne vært flott. Eller hva med et skur til elsykler til fri bruk som lades av solcellepanel? Hadde det vært spennende med muligheten for å dyrke i drivhus eller parsellhager? Eller hva med bikuber? Det hadde vel vært praktisk med en elektrisk robotgressklipper? En natursti gjennom området med opplysninger om artsmangfold, vannspeil, lyd og støvskjermer og andre tiltak som er gjort på prosjektet hadde nok også vært interessant.

Eller har du et helt annet forslag? I såfall hadde det vært utrolig spennende å høre fra deg!

Meld interesse for prosjektet