bakke

En smartere produksjon

Visste du at alle våre rekkehus og kjedede boliger produseres i vår egen elementfabrikk på Aurskog? Det gir oss full kontroll på hele produksjonen fra tegnebrett til huset står ferdig med nøkkelen i døra. Vi fokuserer på kvalitet og en fremtidsrettet produksjon.


Huselementene i produksjonen er ferdige til montering når de leveres på byggeplass, ergo blir det nærmest ikke et eneste kapp til overs. I vår elementproduksjon på Aurskog er vi opptatt av å optimalisere husproduksjonen og oppnå best mulig materialutnyttelse for å unngå svinn. Det som blir av kapp på fabrikken brukes blant annet til CO2-nøytral oppvarming av våre egne kontor- og produksjonslokaler, vi gjenvinner alt av plast og gipsavkapp, samt at vi har gode returordninger for isolasjon.

En annen miljøfordel med vår elementproduksjon er tidsaspekt rundt byggeprosessen. Stort sett trenger vi ikke mer enn en uke på å sette opp et helt hus. Det betyr at vi forkorter byggetiden og reduserer behovet for rigg, drift, transport osv. Totalt sett innebærer det mindre miljøbelastning fra byggeprosessen kontra mer tradisjonelle byggemetoder. Ved å bygge elementene innendørs i et tørt miljø og frakte dem godt emballert til byggeplass, reduserer vi også behovet for uttørking av bygget. Det gir en besparelse i energibruk.

Bakke er fremtidsrettet

I Bakke tar vi begrepet bærekraft på alvor. Alle våre boliger tilfredsstiller strenge miljøkrav. Vi bygger nær offentlig kommunikasjon for å redusere bruk av biltrafikk og gjøre det enkelt for deg å velge miljøvennlig transport.

Summen av dette er med på å skape et mer bærekraftig nabolag. 

Nye boliger er svært energieffektive

Om du velger å kjøpe et splitter nytt hus eller kjøpe en leilighet i prosjekt, følger det med en rekke fordeler. For det første er det selvsagt behagelig, alt er nytt og at du ikke trenger å tenke på verken oppussing, vedlikeholdsetterslep eller kostbare oppgraderinger og rehabiliteringer på mange år. I stedet kan du bruke tiden på det du aller helst vil. 

For det andre betyr det at du har rustet deg godt for fremtiden. En splitter ny bolig er nemlig godt isolert og svært energigjerrig sammenliknet med eldre boliger. Både vegger, tak, vinduer og dører er i toppklasse og bidrar til å holde på varmen og redusere strømutgiftene dine. I tillegg gir en ny bolig anledning til å skaffe deg den nyeste og beste teknologien som kan hjelpe deg å redusere energiforbruket og unngå det som ofte kalles effekttopper – det vil si stort forbruk over kortere tidsrom. Begge deler kan vise seg å bli svært verdifullt når du i løpet av noen år møter på fremtidens energimarked. 

Bærekraft handler også om å utnytte infrastrukturen som bygges i forbindelse med et nytt boligprosjekt på beste måte. Her vil man i større grad oppnå bærekraft ved at flere husstander bruker de samme fasilitetene som vei, avfall, lyskilder med mer. 

I Bakke bygger vi alltid fokus på gode og effektive planløsninger. Vi bygger nær offentlig kommunikasjon for å redusere bruk av biltrafikk. Summen av dette er med på å skape et mer bærekraftig nabolag.