bakke

Fakta om prosjektet

Vi er godt i gang med salget av de første boligene og byggingen er godt i gang. Her kan du velge mellom tre flotte boligmodeller med størrelser fra 103- 156 kvm BRA. Dette er moderne boliger med god standard. Det første utbyggingsområdet vil i sin helhet bebygges med 72 boliger. Vi tilrettelegger for gode nabolag med sosiale møteplasser, lekeplasser og trivelige grøntområder.