bakke

Et område i vekst

2020-01-13
I Nannestad skjer det mye, og det er stor vekst på i næringslivet og i regionen.

Bo der det skjer

Vekstområdene i Norge er i ferd med å endre seg, og få steder opplever mer aktivitet enn distriktet rundt Nannestad. Siden etableringen av Oslo Lufthavn Gardermoen har innbyggertallet i Nannestad økt i stor grad – og dette er etter all sannsynlighet bare begynnelsen. Veksten er formidabel, både lokalt og regionalt.


Regional vekst

Regionen rundt Nannestad er i ferd med å bli et av de raskest voksende og mest attraktive området i Osloregionen. Dette er drevet av praktiske årsaker, kommersielle interesser og politisk vilje. I tillegg er Oslo Airport City i ferd med å bli et stadig viktigere knutepunkt, både når det gjelder arbeidsplasser og transport. Dette skaper en utvikling – både økonomisk og samfunnsmessig – som vil føre mye spennende og positivt med seg.


Lokal vekst

Næringslivet på Nannestad vokser: Gardermoen Vest Næringspark, et område med mange nye næringer som skaper arbeidsplasser fordelt på en rekke ulike fagområder. Det er også mange andre nye boligområder under utvikling. Flere innbyggere vil øke etterspørselen av varer og tjenester, som igjen vil gjøre tilbudet større. I årene som kommer vil det skje svært mye spennende på og rundt Nannestad. Og du og familien din kan bli en del av det.