bakke

Et blågrønt boligprosjekt

Boligprosjektet Strandlia på Fagerstrand får en herlig blågrønn profil med blant annet grønne tak og solcellepaneler, oppsamling og gjenbruk av sommervann, tilrettelegging for elbil og -sykkellading utenfor den enkelte bolig.

Furuskogen reetableres med pluggplanter og vi benytter gjenbruksasfalt i kjørebane for å nevne noe. Vi har lagt mye arbeid ned i å skape et et så bærekraftig boligprosjekt som mulig for å imøtekomme både krav og forventninger til en moderne utbygging.  

Boligene, som produseres i vår egen elementfabrikk på Aurskog er energieffektive med energikarakter B.

Det skal være godt å bo og leve på Strandlia uansett alder. Vi tilrettelegger for sosiale møteplasser og fine utsiktspunkt. Det planlegges blant annet for ballbinge som kan benyttes som skøytebane vinterstid, lekeapparater, en trivelig grillplass og ulike sittegrupper. Boligene er plassert fornuftig i terrenget, og det i et herlig norsk fjordlandskap.