bakke

Leveransebeskrivelse Funkeltoppen BK10 Hus 13-16

Prosjektet bebygges med eneboliger kjedet med garasjer. Denne leveringsbeskrivelsen omfatter generell standard og leveringsomfang for boligene i prosjektet. Tegninger og bilder i salgsoppgaven er illustrasjoner, leveringsomfang, fargevalg og materialkvaliteter er gjengitt i denne leveringsbeskrivelse.

 

Eierseksjon og tomt

Feltet BK10 vil bli organisert som ett seksjonssameie. . Vei vil bli tillagt fellesarealet, med felles rett til bruk og felles plikt til drift og vedlikehold. Eiendommene blir seksjonert og hver seksjon får tinglyst rett til del av tomt (privat grunn) som tilhører seksjonen. Det henvises til utkast til vedtekter for ytterligere informasjon om sameiet.


Utvendig - tomt

Foruten opparbeidelse av tomten for oppføring av boligen, vil tomtene bli opparbeidet med asfalterte innkjøringer/biloppstillingsplasser samt ferdigplen (opparbeides etter årstid). De delene av tomten som er fjell, kan bli levert som ”naturtomt” med synlige knauser. Skråninger mot veiareal eller og lignende som er bratt kan bli opparbeidet med geoduk og pukk i stedet for ferdigplen. Høydesetting og høydetilpasninger mellom ulike arealer (bebyggelse, vei, fellesarealer) er ikke endelig detaljprosjektert og kan derfor avvike fra situasjonsplan og bilder, vist i prospektet. Høydesprang tas fortrinnsvis opp med skråninger av pukk/sprengstein, men det kan også bli aktuelt med støttemurer. Materialvalg for eventuell støttemur er ikke fastsatt. Utforming og omfang av støttemurer kan avvike fra illustrasjoner og/eller situasjonsplan. Skråninger/støttemurer kan plasseres innenfor de enkelte eierseksjonene. Boliggatene inne på feltet er planlagt smale for fartsdempende tiltak. Det innebærer at veigrøfter og sideareal på veiene kan bli liggende helt eller delvis på den enkelte tomt.

 

Fundament

Boligene fundamenteres på betongsåler og betonggulv på grunn. Isoleres etter gjeldende forskrifter. Det vil bli lagt radonsperre i grunnen.

 

Isolasjon

Termisk isolasjon leveres i henhold til TEK 17 og i henhold til gjeldende regler for omfordeling av U-verdi. Øvrige konstruksjoner isoleres:

Bjelkelag:                                             150 mm (lydisolering)

Innvendige skillevegger:                       70 mm

 

Utvendig overflate

På vegger påføres vindtette plater der det er utlekting og industrielt overflate behandlet bordkledning. Boligenes kledning er maskinelt overflatebehandlet i Jotun 865 Dovrebrun før montering på vegg (synlig spiker). Omrammingsbord/staffasje i mørk farge. Det kan forekomme enkelte steder som mangler overflatebehandling, så som bordender osv. Dette må behandles av kjøper så snart det lar seg gjøre. Overflatebehandlingen er utført med tostrøkssystem. Det gis ingen garanti for varigheten av behandlingen før nytt strøk må påføres, anbefalt etterbehandling i løpet av første «malersesong»     (12 mnd). Vindusbeslag, takrenner, nedløp og lignende leveres i råd med boligens stil. Yttertak består av taktro med papptekking/membran.

Tilvalg

 

Tilvalgs muligheter for flere typer fliser, typer parkett osv. (avhengig av tidspunkt og fremdrift). Utbygger har eget tilvalgs program som fremlegges etter inngått kontrakt og gir normalt anledning for god individuell tilpassing etter egne ønsker for både fliser, parkett, kjøkkeninnredning, baderom osv. Det er ikke anledning til å flytte på plassering av hvitevarer i kjøkken, vann eller ventilasjon, eller gjøre tilvalg som krever endring i bærende konstruksjoner i boligen som fasader og vegger. Det er ikke tillatt å endre leverandør i de forskjellige fagene.

 

Vinduer

Alle vinduer leveres i godkjent utførelse og i henhold til varmetapsberegning. Vinduer leveres med mørk farge utvendig og hvit innvendig.

 

Dører

Innvendige dører leveres i hvit utførelse med hvite karmer – i tråd med boligens øvrige stil. Vridere i stål. Ytterdør leveres i mørk utførelse. Balkong/terrassedør leveres med glasskvalitet som vindu.

 

Garasjeport

Garasjeport leveres som ”vedlikeholdsvennlig” port at stål/aluminium i mørk utførelse – leddport. Elektrisk portåpner med 2 stk. fjernkontroller inngår.

 

Trapp og listverk

Innvendig trapp leveres hvitmalte vanger og rekkverk, med eikelaserte åpne trinn i tilnærmet samme farge som standard parkett (trappen er produsert i furu). Tette trinn leveres som tilvalg. Som tilvalg kan trappen leveres i heltre eik. Gerikter og utforinger leveres hvitmalt i glatt utførelse. Fotlister leveres i eik (i tråd med standard parkettleveranse). Overgang vegg tak levers uten taklist, sparklet og malt. Listverk utføres med synlig spikring. Smyg rundt vinduer blir utført med sparklet og malt gips, uten listverk.

 

Innredning

På hovedbad i plan 2 leveres ca.120 cm underskap med skuffer, i hvit høyglans og heldekkende servanttopp. Speil ca.100 cm bredde med lyslist og bryter. På bad i plan 1 leveres ca.120 cm underskap med skuffer, i hvit høyglans og heldekkende servanttopp. Speil i ca. 100 cm bredde med lysstripe og bryter. Kjøkkeninnredning leveres fra anerkjent nordisk fabrikat. Innbygningshvitevarer inngår med:

·         Innbygningskomfyr

·         Koketopp (induksjon)

·         Kjøl/frys (kombiskap)

·         Oppvaskmaskin

Det leveres garderobeskap som vist på tegning i hvit glatt utførelse, samt skyvedørsgarderobe med speilfronter i hall/gang. «Walk in closet» på soverom leveres i enkel utførelse. Badekar inkludert i leveransen.

 

Oppvarming

Det leveres termostatstyrte panelovner i soverom og stue. Varmekabler med gulvføler i hall og begge bad. Boligene leveres med stålrørspipe og vedovn av type Sirius 1 eller tilsvarende.

 

Ventilasjon

Det leveres balansert ventilasjon med varmegjenvinner. Avtrekk i alle våtrom, bod og kjøkkentak, tilluft (friskluft) i alle oppholdsrom (stue, soverom). Aggregat plasseres i sportsbod.
Det leveres separat kjøkkenventilator fra kjøkkenleverandør.

 

Sentralstøvsuger

Det leveres sentralstøvsuger med ett uttak i hver etasje. Sugeenhet plasseres i sportsbod.


Rør og sanitær

Til kjøkken leveres oppvaskkum i stål med blandebatteri og uttak for oppvaskmaskin. Varmtvannsbereder plasseres i vaskerom. Toalett leveres i standard hvit utførelse (vegghengt). Det kan være en synlig innkassing på vegg hvor toalettet er plassert. Det leveres sluk i gulv på bad og i sportsbod. Opplegg for vaskemaskin på bad i plan 1. Det leveres dusjhjørne i aluminium og glass og termostatstyrt dusjbatteri. Det leveres utevannkran i hver boenhet.

 

El-installasjon, etc.

Boligene leveres med skjult elektrisk anlegg i henhold til gjeldende forskrifter – NEK 400. Det leveres standard hvite brytere og stikkontakter. Punktplan for hver bolig i henhold til NEK 400 utarbeides for hver bolig. Grunnet brann/lydkrav kan kabler være synlige enkelte steder. Opplegg og tilkobling til bredbånd og kabel-tv bestilles av utbygger på vegne av sameiets styre. Det leveres lys under overskap på kjøkken med stikkontakt. I tillegg leveres 5 stk. utelamper med fotocelle. Det leveres like utelamper til hver bolig. Kjøper står fritt til å velge plassering av stikkontakter og lamper i samråd med elektriker, men må oppfylle krav i henhold til forskrift. Det vil etableres el-punkt (med 15 Amp) i garasje tilhørende den enkelte bolig. Som tilvalg vil det være mulig å bestille el-bil ladepunkt i garasje tilhørende den enkelte bolig.

Som punkt defineres:                Stikkontakt

                                               Bryter med lampepunkt

                                               Tilkoblingspunkt for jording o.l.

Godkjent brannvarsling leveres i hver bolig. Det leveres i tillegg 17 downlights med dimmer. For øvrige lampepunker leveres ikke lampe. Plassering/antall downlights:

Bad                               4 stk
Gang                            2 stk
Kjøkken                         4 stk
Bad plan 2                    3 stk

Stue                                          4 stk

Endring av plassering av downlights avtales med prosjektets elektriker, det samme gjelder antall som del av tilvalgsprosessen (mot pristillegg).

 

Balkong/uteplasser/takterrase

Boligene leveres med balkong av royal-impregnert treverk i plan 2/plan 3. Balkong er å anse som utendørs anlegg. Rekkverk i glass og metall i mørk utførelse. Foran hovedinngang leveres platting i betong, ubehandlet. Over inngangsdør blir det levert et enkelt tak som vist på illustrasjonene. Drypp og gjennomrenning kan forekomme. Øvrige plattinger/terrasser inngår ikke. Det gjøres oppmerksom på at eventuell platting/terrasse på stueside, utført av kjøper som egeninnsats, skal oppfylle kravet til universell utforming, dersom dette er et krav i byggesaken. Eventuelt platting kjøper ønsker etablert må bygges etter at ferdigattest foreligger.

 

Byggvask

Boligen vaskes før overtakelse. En byggvask innebærer at alle flater vaskes, men byggstøv virvles opp, og vil legge seg etter endt vasking. Det må derfor påregnes noe byggstøv på overflater ved overtakelse av boligen. Vinduer vaskes utvendig og innvendig, dersom værforhold tillater det.

 

Sikkerhet

Det leveres godkjent brannvarslingsanlegg (intern varsling) og brannslukker type pulverapparat.

 

Avvik / Endringer

Selger kan gjøre mindre endringer av konstruksjon eller materialvalg uten forhåndsvarsel med likeverdige løsninger/materialer, uten at kontraktsummen endres. Føringsveier for rør og kanaler kan forekomme som sjakter og innkassinger, som ikke nødvendigvis er vist på tegning. Det kan være avvikende takhøyde i bod, bad og vaskerom som følge av rørføringer. Andre utførelser/leveranser bestilt av kjøper utover standard kan medføre tillegg i leveringstid eller pris. Endringer utover standard leveranse skal være skriftlig avtalt i kontrakt eller bestillingsskjema for tilvalg.

 

Priser

 

Prisene på boligene fremgår av vedlagte prisliste. Selger står til enhver tid fritt til å endre prisene på boligene som ikke er solgt.


Forbehold

Det tas generelt forbehold om myndighetenes saksbehandlingstid og eventuell justering i fremdriften for overtagelse/innflytting, hjemmelsoverføring med videre som følge av dette. Utbygger forbeholder seg retten til å foreta mindre endringer av plantegninger og plassering av utstyr. Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelse og plantegninger, i slike tilfeller er det alltid leveransebeskrivelsen som er retningsgivende. Dersom det er avvik mellom prospekt/internettside og leveransebeskrivelse, er det den endelige leveransebeskrivelsen i kontrakten som gjelder. Omfanget av leveransen er begrenset til denne. Alle opplysninger gitt i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den generelle standard vesentlig. Utbygger tar forbehold om bruk av tekniske løsninger, plassering av vinduer og lignende som følge av branntekniske krav, offentlige pålegg eller som følge av øvrige krav som kan oppstå.

 

Videre tas det forbehold om tilleggsdelenes/tomtenes endelige størrelse som fastsettes ved endelig seksjonering. Kjøper aksepterer uten prisjustering at utbygger har rett til å foreta slike endringer.

Strømforsyningsskap kan plasseres innenfor de enkelte eierseksjonene.

 

Diverse

Bilder, skisser og tegninger er kun ment til illustrasjon. Møbler, hvitevarer o.l. inngår ikke – utover det som fremkommer av leveringsbeskrivelsen. Fargevalg på boligene kan være noe avvikende i forhold til salgsoppgave. Det vil ikke være fritt fargevalg på egen bolig. Det er krav om bruk av jordfarger i reguleringsbestemmelsene. Utbygger har ofte tilgjengelige visningsboliger i andre prosjekter som benyttes ved salg av boliger. Det gjøres oppmerksom på at det kan være avvikende løsninger i disse boligene. Overflater som fliser, parkett, utvendig kledning og lignende kan ha andre fargenyanser i dette prosjektet enn det som kan være fremvist i en evt. visningsbolig.

 

I prosjektet er det krav om lokal håndtering av overvann – altså kan takvann (vann fra takrenner) bli ledet ut på terreng og ikke i lukket rørsystem. Kummer og øvrige tekniske innstallasjoner kan plasseres inne på hver enkelt eierseksjon. Dette på bakgrunn av detaljprosjektering VA. Kjøper overtar alt ansvar for vedlikehold på eiendommen så snart boligen er overlevert. Det innebærer også at vanning av ferdigplen er kjøpers ansvar fra den dag denne er levert fra utbygger – uansett når dette arbeidet utføres. Boligen utføres etter toleransekrav fastsatt av NS 3420-1.

 

Svinnsprekker/Svinnriss

Svinnsprekker og riss skyldes setninger/bevegelser i konstruksjonen pga ytre påvirkninger, eller er naturlig krymping/uttørking av materialer. Dette omfattes normalt ikke av garantien.

 

Byggeaktivitet

Det må påregnes byggeaktivitet i området etter innflytting, og utbygger har således rett til å ha maskiner/utstyr i området inntil alle boenheter er ferdigstilt. Asfaltering av veier, gårdsplass osv. på påregnes tilpasset utbyggers samlede utbygging og tilpasset årstid.

 

 

Privat vei/tinglysninger

Kjøper gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst på den enkelte eiendom, rettigheter og plikter i forhold til felles vei, vann/avløpsnett lekeplasser, realsameie osv. herunder eierforhold og drift av disse.

 

Aurskog 27.10.2020