bakke

Naboinfo Fabeltunet

Her vil du du finne informasjon om byggearbeidene på Fabeltunet.

For oss i Bakke er det viktig med et godt naboskap og vi ønsker derfor å gi de naboene som ønsker det så mye informasjon som mulig om de forskjellige fasene i byggeprosessen.

Vi bygger tradisjonelt og så hensynsfullt det lar gjøre, men byggeaktiviteten vil tidvis kunne medføre noe støy og aktivitet utover det normale. Vi beklager ulempen dette måtte medføre.

Ønsker du å bli varslet om milepæler i prosjektet i e-post? Meld deg på nyhetsmail med naboinformasjon her.


  • Mars - Juni 2021 - Støp av bunnplater
  • Mai - Juni 2021 - Utgraving for gangkulvert
  • Juni - September 2021 - Støp av gangkulvert
  • Juni 2021 - Februar 2022 - Bygging av råbygg
  • Juli  - August 2021 - Etablering av ny busslomme i Gauteidvein ved misjonssenteret
  • August - November 2021 - Etablering av støttemur mot Haldenveien og støyvold med støyskjerm
  • September - Desember 2021 - Reetablering av Haldenveien og fjerning av omkjøringsveiKontakt oss

Thomas Finstad

Prosjektleder Utbygger

Kristoffer Røgeberg

Prosjektleder Entreprenør