Gunstig Husbankfinansierte boliger

Vi tilbyr gunstig Husbankfinansiering på flere av boligene på Eikelundveien. Renten er for tiden 1,41 %. 

Husbanken er en del av den norske velferdsstaten. Regjeringens mål er at alle skal bo godt og trygt og at boliger og bygg skal være av god kvalitet. Da må boligmarkedet fungere best mulig. Husbanken skal bidra til et velfungerende boligmarked ved å utvikle og formidle kunnskap om boligsektoren, og ved å finansiere boliger.

 

Det å bo i en helt ny og husbankfinansiert bolig er både behagelig, og økonomisk gunstig. Ingen stenges ute – ingen stenges inne. Boutgiftene vil være lavere enn ellers, mye på grunn av den subsidierte renten i Husbanken. Dette kan utgjøre store  summer hver måned.

 

Alle – uansett alder – kan få lån i Husbanken

Flere av våre prosjekterte boliger søkes godkjent for lån i Husbanken med 80 % av kjøpesum. Det taes forbehold om prosjektgodkjenning i Husbanken.

 

Regneeksempel:

Kjøp av bolig til kr 5.345.000

Egenkapital 20 % kr 1.069.000

Husbanklån 80 % kr 4.276.000

Lånekostnad per måned: *kr 5.054

*Regnestykket er basert på rentetilbudet for januar 2019, 1,41%, 8 års avdragsfrihet/30 års løpetid på lånet. Regnestykket endres ved endring i rentesatsen. Egenkapital kan være startlån i annen bank. Husbanken gir maksimum finansiering av 80 % av kjøpesum. Eventuelle tilvalg må finansieres med annen finansiering/egenkapital.

Ta kontakt med meglerne våre for mer informasjon.