Husbanken – et mer gunstig lån finnes ikke!

Har du mulighet til å finansiere boligen din i Husbanken, bør du gripe den med begge hender. Ingen andre huslån er nemlig i nærheten av å ha så gunstige betingelser. Men nesten like viktig er det at Husbanken sikrer at du får en bolig som tilfredsstiller strenge krav til kvaliteten på boligen din.

De fleste leilighetene under 90 kvm. i Berger Hage er godkjent for Husbankfinansiering.

Ta kontakt med oss for å se nærmere på dine muligheter.

Regneeksempel:

Regneeksempel:
Kjøpesum kr. 3.675.000,-
Egenkapital kr. 735.000,-
Lånebeløp kr. 2.940.000,-

Eksempel på renteberegning ved husbankfinansiering: kr. 4.646,- per mnd.

* Regnestykket er basert på renter per 01.11.2019, 1,884 %, 8 års avdragsfrihet/30 års løpetid på lånet og 20 % egenkapital. Regnestykket endres ved endring i rentesatsen. Husbanken gir maksimum finansiering inntil 80% av kjøpesum. Eventuelle tilvalg må finansieres med annen finansiering/egenkapital. Husbanken bistår ikke med mellomfinansiering. Det er til enhver tid Husbanken som behandler og legger betingelser for søker ved evt. godkjent tilsagn. Dette kan være råd om fastrente, løpetid og avdragsfrihet

Stig Valskaar
Eiendomsmegler
Petter Andrè Aure
Eiendomsmegler