bakke

En fremtidsrettet hverdag

Vi gjør flere digitaliseringstiltak som kommer deg som kunde til gode. Fra en tomt kjøpes til en bolig fylles med liv, er det nemlig en stor bredde av informasjon som skal behandles i en rekke systemer. Vi arbeider for å integrere de ulike systemene og sørge for at informasjonsflyten blir sømløs, korrekt og effektiv. 


Slik digitaliserer vi til det beste for deg


I vårt arbeid jobber vi for en fullintegrert verdikjede og benytter bygningsinformasjonsmodeller (BIM-modeller) i våre prosesser. BIM-modellene inneholder både informasjon om byggets geometri, materialegenskaper og produksjonsdata. Ved å jobbe sammen med våre underleverandører, kan vi enkelt opprette en digital tvilling av huset ditt. Hvert enkelt hus er brutt ned i stykklister som gjør at bestillinger automatiseres og passer til den enhver tid oppdaterte prosjektplanen. På den måten kommer varer alltid i rett tid, med rett mengde og til rett sted. Dette gjør at vi får forutsigbarhet i våre prosesser, noe som igjen gagner deg som boligkjøper. 

BIM-modeller ruster oss bedre for å industrialisere produksjonen og sikre oss mot uforutsette hendelser på byggeplass, på tvers av alle fagområder. Informasjonen som brukes i modellene legges kun inn én gang og gjenbrukes deretter i hele byggets livssyklus.

Automatisering

Effektiv informasjonsflyt

Fremtidsrettet


Digitalisering for deg som kunde

Vi gjør flere digitaliseringstiltak som kommer deg som kunde til gode. Fra en tomt kjøpes til en bolig fylles med liv, er det nemlig en stor bredde av informasjon som skal behandles i en rekke systemer. Vi arbeider for å integrere de ulike systemene og sørge for at informasjonsflyten blir sømløs, korrekt og effektiv. Når du signerer en kjøpskontrakt hos oss, skal eksempelvis kontaktdataene dine flyte automatisk til andre systemer som brukes til å holde kontakt med deg gjennom hele prosessen. Det gjelder for eksempel kommunikasjon om tilvalg, kontakt med prosjektleder og overtakelse av boligen når tiden er inne. 

Når det gjelder tilvalg, gjøres disse digitalt gjennom en avansert konfigurasjonsløsning som bidrar til at vi kan tilby et stort utvalg av tilvalg uten at kostnaden i prosjektet øker. Gjennom en fulldigitalisert tilvalgsprosess kan vi både sørge for at du kan skreddersy boligen din og at vi kan utføre produksjon og bygging på den mest effektive måten. Vil du ikke gjøre hele jobben med tilvalg selv, kan du også velge mellom gode stilkombinasjoner som er satt sammen av vår interiørarkitekt. Det bidrar til å forenkle dine valg i en hektisk hverdag.

Hva med smarthus?

Det meste tyder på at smarthus kommer til å bli normalen fremover. Teknologien som skal gjøre husene våre smarte har eksistert i mange år, er det likevel vanskelig å vite hvilke løsninger som faktisk er gode og fremtidsrettede valg. På dette området går den tekniske utviklingen nemlig svært raskt og det er mange leverandører som kjemper om markedsandelene. Vi i Bakke er opptatt av å forberede oss på at fremtidens boliger vil bestå av langt flere sensorer, mer prosesseringskraft og en mer åpen kommunikasjon med omverdenen enn hva som er tilfelle i dag. Dessuten vet vi at sensorer og aktuatorer trenger både strøm og kommunikasjon. En del av disse tekniske løsningene vil ikke ha like lang levetid som bygningskonstruksjonene og må dermed konstrueres slik at det er mulig å oppdragere de tekniske løsningene uten store bygningsmessige tiltak. 

Derfor er våre smarthusklare boliger klargjort for enkel installasjon av flere sensorer, aktuatorer og styringssentraler. Det gjør vi gjennom å ha flere og større elektrobokser, mer strukturert kabling, flere strømuttak, samt integrert plass til trådløse sendere/mottakere. Ved å gjøre disse forberedelsene i bygningskonstruksjonen, er det mulig å holde sin bolig fremtidssmart uten større bygningsmessige tiltak. Dessuten slipper du å inngå kompromisser med boligens utseende både inne og ute.