bakke

Grunnarbeidet har startet!

Nå gleder vi oss til å skape et godt nabolag hvor folk vil trives. Silje, Morten og Thomas Johan i Bakke AS gleder seg over endelig å være i gang i Strandlia 2 på Fagerstrand – der det etter hvert skal bygges 52 boliger.

Markedssjef Silje Edman, prosjektleder Morten Kristoffer Jensen og prosjektselger Thomas Johan Hagen møter Amta en råkald desembermorgen på byggefeltet i Strandlia, og ingen av dem skjuler smilet eller stoltheten over å være i gang:

– Ja, endelig er vi i gang med det vi har planlagt i flere år. Vi har stor tro på prosjektet og mener dette blir et flott boligfelt med en unik beliggenhet, som totalt sett er en skikkelig tilvekst til Fagerstrands boligstruktur, skryter de i kor med frostrøyken som bakteppe.

Bak, over og rundt oss er gravemaskinene i full sving med grunnarbeidet til det som vil skje på vårvinteren og videre utover neste år.

– Det er klart at vi håper det ikke blir for mildt i været i vinter, for med varmegrader blir det svært klinete, så kulda er kjærkommen, konstaterer prosjektleder Morten.

Les saken på AMTA


– Vi har solgt 15 av 28 boliger som foreløpig er lagt ut for salg i markedet. De ble lagt ut på vårparten og vi har egentlig hatt veldig god interesse både før vi la dem ut, men ikke minst også etterpå, erkjenner Thomas og erklærer målsettingen:

– Det vi har som mål, er å overlevere de første boligene på slutten av 2023 slik at de første kan flytte inn på denne tida neste år.

– Hva slags kjøpegrupper er det som etterspør et slikt prosjekt?

– Våre boligkjøpere så langt er både barnefamilier og godt voksne som er på jakt etter en enklere hverdag i en ny lettstelt bolig.De aller fleste av våre kjøpere er lokale fra Fagerstrand og omegn, men vi har også boligkjøpere som kommer helt fra Bodø og Trondheim, sier Thomas og Silje tilføyer:

– Vi har altså hatt et godt forhåndssalg, og av erfaring vet vi at det kommer nye boligkjøpere til så snart de første husene heises og man kan se konturene av hvordan prosjektet blir.

Blågrønn profil

– Hvorfor er dette et godt prosjekt for halvøya?

– Boligmodellene er godt tilpasset området. Vi har gjort grundige vurderinger underveis, og er veldig stolte over prosjektet som vi mener har blitt flott. Prosjektet har blant annet fått blågrønn profil med solcellepanel og sedumtak, som er grønne tak med oppsamling og gjenbruk av sommervann, samt tilrettelegging for elbil og -sykkellading utenfor den enkelte bolig, begrunner Silje.

– Dessuten vil furuskogen bli reetablert med pluggplanter på flere steder. Vi har gjennom hele prosessen hatt god dialog og tatt med oss innspill fra både politikere og innbyggere på Fagerstrand. Vi gleder oss til å skape et godt nabolag hvor folk vil trives.

– Vi tar med oss de gode erfaringene fra utbyggingen av Strandlia 1, og vi mener at utbyggingen som nå kommer på Strandlia 2, blir et godt supplement til omgivelsene her på Fagerstrand, fastholder Silje og Thomas utdyper:

– De som flytter inn i ny bolig i Strandlia, får flotte uteområder å boltre seg på. Vi har satset mye på utvikling av gode sosiale møteplasser og fine utsiktspunkt. Det skal være godt å bo og leve her for alle aldersgrupper.

– Det planlegges blant annet for ballbinge som også kan benyttes som skøytebane vinterstid, lekeapparater samt en trivelig grillplass på toppen av feltet og ulike sittegrupper, sier Morten.

Hele verdikjeden

– Hvilke synergier trekkes fra tidligere Bakke-prosjekter?

– Aktivitet skaper alltid aktivitet. I Bakke har vi vår egen elementfabrikk på Aurskog. Her har vi hele verdikjeden fra tegnebrett, til produksjon til montering på byggeplass, forklarer Silje.

– Å bygge selv gir full kontroll over hele prosessen, og sørger for at vi klarer å levere en standard som fortjener kvalitetsstempelet vårt, mener Morten.

– Vi måler kundetilfredshet gjennom Prognosesenterets årlige bransjemåling. I 2021 var Bakke en av vinnerne med topp-tre-plassering, utbasunerer de tre og understreker:

– Det er vi utrolig stolte av. For å oppnå disse resultatene, er vi helt avhengig av tilfredse kunder. Dette krever at vi er konsentrert om kvalitet i alle ledd, fra regulering til ferdig overlevert bolig.

Framdrift og fakta

– Hva er framdriftsplanen?

– Grunnarbeidene er i full gang, og det forberedes i disse dager for bebyggelsen som etter hvert kommer. Det planlegges oppstart av betongarbeider 1. kvartal 2023 og heising av de første boligene 2. kvartal, forteller Morten.

– Planen er å ferdigstille byggetrinn en fra 4. kvartal 2023 med salgstrinn en og 1. kvartal 2024 med salgstrinn to. Igangsettingstillatelsen er på plass, men noen vilkår må avklares før vi kan løfte forbeholdene overfor våre boligkjøpere, sier Thomas.

– Hva slags boliger er det som føres opp?

– Strandlia 2 vil ved ferdigstillelse bestå av 52 boliger med seks ulike boligtyper, både eneboliger og tomannsboliger. Størrelsene varierer fra 162 til 245 kvadratmeter inkludert sportsbod og garasje. Prosjektet består også av 10 selvbyggertomter, men Bakke står ikke for salget av disse.

– Prisene varierer fra 6.450.000 kroner til 9.950.000 kroner i de første salgstrinnene. Totale forventede salgsinntekter er på cirka 450 millioner kroner, og prosjektarealet er på om lag 70 dekar. Rundt 40 personer er involvert gjennom prosjektets ulike faser, oppsummerer markedssjef Silje Edman prosjektets størrelse.