bakke

Dette blir den nye tilveksten til halvøyas sørlige sentrum

Utbygger står klar til å fullføre Strandlia med del to – så spørs det hvor rask administrasjon og politikere er i saksbehandlingen.

Nesodden: – Jeg håper prosjektet som nå etter svært lang planprosess presenteres, blir godt mottatt både av administrasjonen, politikerne og befolkningen her på Fagerstrand. Vi har redusert antall boliger kraftig, og har lagt stor vekt på å lage et grønt prosjekt som spiller på lag med naturen. Ikke minst har vi tatt hensyn til hekkelokaliteten for lerkefalk oppe i skogen, sier Lisa Therell Bjørnstad som er utviklingssjef i utbyggerselskapet Bakke AS.

– Jeg synes vi har klart å omfavne området, og håper det er mange generasjoner som får nytte og glede av kvalitetene. Vi ønsker at alle våre prosjekter skal bli de beste, og dette prosjektet har jeg mål om skal bli kronen på verket.

62 boliger bygges

– Hvor mange boliger skal bygges i skogen her?

– Strandlia 2 er en lenge planlagt utvidelse av området, der infrastrukturen allerede er dimensjonert, bygget og bekostet for forbindelse med vårt ferdigstilte prosjekt Strandlia 1, og opprinnelig planlagt med opp imot 200 boliger, rekapitulerer Lisa bakgrunnen før hun svarer:

– Innenfor det resterende planområdet på 68 dekar skal det nå i stedet etableres totalt 62 boenheter. Bakke AS skal bygge 52 boliger fordelt på 32 tomannsboliger på 160–220 kvadratmeter og 20 eneboliger på 160–230 kvadratmeter. Alle boliger har carport eller garasje samt balkonger og takterrasser, og de fleste har både kveldssol og utsikt over Oslofjorden. Dessuten legges det til rette for 10 eneboliger på selvbyggertomter øverst i byggefeltet.

– Hva slags framdriftsplan ser du for deg til alt står ferdig?

– Hvis førstegangsbehandlingen går som planlagt og saken blir lagt ut til offentlig ettersyn i løpet av januar 2021, ser vi for oss prelansering av boliger i løpet av februar, og salgsstart når reguleringen er sluttbehandlet, forhåpentlig i mars/april. Oppstart av infrastruktur og grunnarbeider for første byggetrinn vil i så fall være høsten 2022, og første overtakelse og innflytting høsten 2023. Vi ser for øvrig for oss hele feltet ferdig utbygget innen 2025.

– Hvor mye skal investeres i prosjektet?

– Totalramme for boligområdet er estimert til cirka 350 millioner kroner. I tillegg kommer allerede nedlagte investeringer i kryss, busslomme, bro over bekken og intern dimensjonert infrastruktur som er klargjort for videre bebyggelse, som da er nedlagt for flere år siden i forbindelse med Strandlia 1. Foruten grunnentreprenør som opparbeider veier og infrastruktur, setter Bakke inn cirka 25–30 årsverk i to-tre år fordelt på byggeplass, produksjon av boliger i fabrikk, tegningsmateriale og salg/administrasjon