bakke

Husbanken – et meget gunstig lån

Har du mulighet til å finansiere boligen din i Husbanken, bør du gripe den med begge hender. Ingen andre huslån er nemlig i nærheten av å ha så gunstige betingelser.

Har du mulighet til å finansiere boligen din i Husbanken, bør du gripe den med begge hender. Ingen andre huslån er nemlig i nærheten av å ha så gunstige betingelser. Men nesten like viktig er det at Husbanken sikrer at du får en bolig som tilfredsstiller strenge krav til kvaliteten på boligen din. 


Husbanken – et kvalitetsstempel

Når vi bygger boliger, ønsker vi ofte at boligen skal godkjennes av Husbanken. Vi ønsker dette både fordi kjøperne våre da kan få landets desidert beste rente på huslånet sitt, men også fordi Husbanken setter høye krav til alt fra isolasjon og energibruk til universell utforming og byggeskikk. På den måten slår du to fluer i ett smekk: bedre økonomi fordi du har lav rente, og trygghet for at den nye boligen din holder høy teknisk kvalitet.

Bolig 43-50 på Mølleåsen er godkjent for Husbankfinansiering. Se regneeksempel lenger ned.

Regneeksempel

Hus 43, Mølleåsen
Kjøpesum kr. 5.990.000,-
Egenkapital kr. 898.000,-
Lånebeløp kr. 5.092.000,-
Eksempel på renteberegning ved husbankfinansiering: kr. 15.087,- per mnd.

* Regnestykket er basert på renter per 01.01.2021, 0,797 % flytende rente, etter rentefradraget, 30 års løpetid på lånet og 15 % egenkapital. Regnestykket endres ved endring i rentesatsen. Husbanken gir maksimum finansiering inntil 85% av kjøpesum. Eventuelle tilvalg må finansieres med annen finansiering/egenkapital. Husbanken bistår ikke med mellomfinansiering. Det er til enhver tid Husbanken som behandler og legger betingelser for søker ved evt. godkjent tilsagn. Dette kan være råd om fastrente, løpetid og avdragsfrihet. Ta kontakt med megler for utfylling av lånesøknad.

Les mer om rentevilkår og betingelser på https://www.husbanken.no/rente/