bakke

Det spirer på Bruket Brygge

Visste du at det skal plantes nesten 20,000 planter, busker og trær på tomten? Les mer om tankene bak prosjektet her.


BRUKET BRYGGE – GRESSVIK MØTER VANNET

I mange år ha elvebredden på Gressvik vært preget av industrivirksomhet og private områder slik at vannet har vært lite tilgjengelig for allmenheten.

Transformasjonen av den gamle Bruket ved Gressvik fergeleiet til et moderne og attraktiv boligprosjektet «Bruket Brygge» og etablering av den første etappe av nye elvepromenaden tar vi den første skritt mot tilgjengeliggjøring av elvebredden for allmennheten og beboerne på Gressvik.

Med landingsstedet for byfergen like ved, og direkte koblingspunkt inn mot sentrum, gamlebyen og FMV området, får «Bruket Brygge» en sentral posisjon i nye byutviklingsplaner langs Glommas elvebredder i Fredrikstad.

I utviklingen av «Bruket Brygge» har vi forsøkt å gjenforene Gressvik med elven ved å trekke vannet inn i de åpne landskapsrom mellom boligene og benytter det som kvalitet i boligene og bydelen mtp. utsikt og følelse av åpenhet på flere sider av prosjektet.  


BEPLANTNING – INSPIRERT AV ELVAROMMET  

Naturen har vært fokus på Bruket, ved bruk av et variert og vilt landskapsuttrykk,

  • Når Bruket Brygge er ferdig, skal det har plantet nesten 40 trær, 2725 stk. busker og 15,000 stk. stauder og prydgress, noe som vil gjøre Bruket frodig og variert over hele året
  • Mange områder er beplantet med «matrix»-beplantning – hvor ville arter tar hovedrollen og fargerike arter i flere høyder og sjikt skaper variasjon
  • Prydgress blir brukt mye for sin skjerming effekt, bevegelse og kobling til det naturlig landskap som finns på Gressvik – slik at Bruket Brygge passer harmonisk inn i omgivelsene
  • Beplantning er brukt for å skape rom – både for mange, mindre intime rom og helt private uteplasser.


LEK – NATUR SOM INSPIRASJON

Lekeapparater som bruker naturlige materialer og en sekvens av landskapsrom som skaper en variasjon av intime rom og åpne parker med orientering mot vannet.

  • Fokus på naturlig lek slik at natur tar hovedrollen i prosjektet – der har vi hatt fokus på lekeapparater som er bygd med materialer som tre fremfor plast
  • Orientering mot naturlige kvaliteter, elven og promenaden som hovedfokus – slik at park- og grønnearealene oppleves større og har fokus på de flotte eksisterende kvaliteter
  • Dette er tenkt sammenheng med materialer og beplantning – slik at leke- og parkområder ses som helheter (F.eks. balanselek som beveger seg gjennom felter som skal vokser med ville prydgress arter fletter naturen sammen med )
  • Fokus på flerfunksjonell lek som kan brukes av mange alder og på mange måte – f.eks. lekeskulpturene eller «lekefjell» og aktivt kant rundt sentrallekeplassen