Bakke AS/Bakkegruppen AS er et av Norges største boligbyggeselskaper med hovedkontor på Aurskog og avdelingskontor i Oslo. Konsernet har for tiden en tomteportefølje med prosjektverdier for over NOK 20 milliarder innen forretningsområdene småhus- og leilighetsprosjekter.

Store ambisjoner

Bakke AS/Bakkegruppen ble etablert i 2003 og har siden den tid vokst til en bedrift med over 100 ansatte og et årlig salg på over 1 milliard kroner. Det som startet som en hobby og et lite prosjekt ved siden av jobb, er i dag blitt til et av Romerikes største boligutviklere med ambisjoner om å konkurrere i eliteserien med de helt store som Block Watne, JM og Selvaag Bolig.

De senere årene har leiligheter blitt stadig viktigere for bedriften og står nå for mer enn halvparten av aktiviteten.

Store leilighetsprosjekt

Bakkegruppen står bak flere store leilighetsprosjekt og flere står på trappene for å bli realisert. Vi utvikler ofte prosjektene i samarbeid med SPG, Scandinavian Property Group. Fellesnevneren for prosjektene er fokus på gode planløsninger og tiltalende arkitektur som gjør dette til gode bomiljøer.

Nøkkelferdige hus

Vi er stolte av å levere egenutviklede rekkehus, kjedede eneboliger og frittstående enboliger. Det ligger mye omsorg bak hver husmodell. Vi etterstreber alltid å sette oss godt inn i hvordan det vil bli å bo i husene vi leverer: det skal være gode løsninger som passer i livets ulike faser.

Alle boligene fra Bakke leveres nøkkelferdige. Det betyr med hvitevarer, peisovn, ferdigplen, asfaltert oppkjørsel og terrasse. Du kan flytte rett inn!