Bakkegruppen AS ble etablert i 2003 og har siden vokst til et selskap med over 100 ansatte og et årlig salg på over 1 milliard kroner. Selskapet besitter en tomtebank med fremtidige prosjekter for 25 milliarder kroner og en verdijustert egenkapital på 2 milliarder kroner. Hovedkontoret ligger på Aurskog.

Bakkegruppen utvikler og selger boliger gjennom merkevaren Bakke og er delt i to virksomhetsområder: Bakke Småhus og Bakke Leiligheter.

Bakke Småhus er lokalisert på Aurskog med egen fabrikk som i dag produser elementer til rekkehus og eneboliger. Elementproduksjonen ble startet i 2008.

Bakke Leiligheter ligger på Skøyen i Oslo og utgjør konsernets satsing på større leilighets- og byutviklingsprosjekter. Selskapet har tidligere vært organisert som en tradisjonell boligutvikler, men er nå i ferd med å etablere egenproduksjon med bygging i egen regi som en del av videre satsing.

Fellesnevneren er fokus på gode planløsninger og tiltalende arkitektur som gjør dette til gode bomiljøer i dag og i fremtiden.

Bakke skal de neste 10-15 årene bygge mer enn 5.000 hus og leiligheter. Frem til nå har selskapet bygget over 1.500 boliger, i all hovedsak på Romerike. Selskapets fremtidige vekst vil konsentreres til områder med stor tilvekst, der etterspørselen etter nye boliger er størst.

Bakke Leiligheter

Bakke Leiligheter utgjør konsernets satsing på større leilighets- og byutviklingsprosjekter.

Selskapet har tidligere vært organisert som en tradisjonell boligutvikler, men er nå i ferd med å etablere egenproduksjon med bygging i egen regi som en del av videre satsing.

Bakke Leiligheter har en tomtebank bestående av over 4 100 byggeretter. Selskapet har over 600 leiligheter i produksjon og planlegger overlevering av ca. 400 boliger i løpet av året.

Bakke Småhus

Bakke Småhus utvikler og produserer boligene i egen elementfabrikk på Aurskog på Romerike. Selskapet har kontroll over hele verdikjeden fra tomtekjøp og prosjektering til produksjon, ettårsbefaring, kundeservice og reklamasjonsbehandling.

Bakke Småhus har i dag ca. 80 medarbeidere fordelt på administrasjon, fabrikk og byggeplasser. Våre boliger bygges etter strenge kvalitetskrav og vi setter store krav til samarbeidspartner, leverandører og underleverandører.

Selskapet har en tomtebank bestående av ca. 1.100 boliger for fremtidig utbygging.

Visjon og verdigrunnlag

Vår ambisjon er å utvikle hjem du vil hjem til nå og i fremtiden. Det skal vi klare med fokus på gode kundeopplevelser og smarte løsninger – for kunde og byggherre.

Sponsorater

Bakke er opptatt av å gi noe tilbake til lokalsamfunnet og deler hvert år ut 1 million kroner i sponsormidler.

Kundetilfredshet i fokus

Vi i Bakke er opptatt av deg som kunde. Vi måler derfor kundetilfredsheten gjennom Prognosesenterets årlige bransjemåling.

Undersøkelsene sendes etter overtakelse av boligen og etter ettårsbefaringen.