Bakke 

 

Telefon: 63 85 39 90 
E-post: post@bakke-as.no

Morthen Bakke
Eier / Konsernsjef Bakkegruppen
Randi Bakke
Eier / Økonomimedarbeider
Bjørn Petter Bjørgo
Økonomisjef
Harald Bjørnstad
Daglig leder Bakke AS
Thomas Johan Hagen
Salgsansvarlig
Tonje Fosshaug
Markeds- og kommunikasjonsansvarlig
Silje Edman
Markeds- og kommunikasjonsansvarlig
Thomas Wisbech
Prosjektutvikler
Mari Mette Bernum
Kundeansvarlig leilighetsprosjekt
Monica Fyen
Kundeansvarlig småhus