Bakke 

 

Telefon: 63 85 39 90 
E-post: post@bakke-as.no

Morthen Bakke
Eier / Konsernsjef Bakkegruppen
Randi Bakke
Eier / administrasjonssekretær
Bjørn Petter Bjørgo
Økonomisjef
Didrik Røhmer
Daglig leder Bakke AS
Ole Kristensen
Utbyggingssjef - Leilighetsprosjekter
Thomas Johan Hagen
Salgsansvarlig
Tonje Fosshaug
Markeds- og kommunikasjonsansvarlig
Silje Edman
Markeds- og kommunikasjonsansvarlig
Thomas Wisbech
Prosjektutvikler
Mari Mette Bernum
Kundeansvarlig leilighetsprosjekt
Monica Fyen
Kundeansvarlig småhus
Merethe Danielsen
Prosjektsjef
Lisa Therell Bjørnstad
Landskapsarkitekt/Prosjektutvikler
Beate Stenby
Regnskapssjef
Nina Hauger
Regnskapsmedarbeider
Jørn Tore Bakke
Logistikksjef
Daniel Jørgensen
Fabrikksjef