Vi søker PROSJEKTSJEF UTVIKLING til Bakke Leiligheter

Kommersiell boligutvikler med solid erfaring fra tidligfase

Du får det totale resultatansvaret for økonomi og fremdrift for egne prosjekter i konseptutviklingsfasen.

Sentrale Arbeidsoppgaver

 • Lede arbeidet med å utvikle overordnet konsept- og byggeprogram for egne boligprosjekter
 • Planlegge, etablere og lede en prosjektorganisasjon med interne og eksterne ressurser
 • Sikre god økonomi, kvalitet og fremdrift i konseptutviklingsfasen
 • Kontrahere rådgivere og lede arbeidet med planprosesser og myndighetskontakt
 • Utvikle kostnadseffektive prosjekter med utstrakt bruk av standardiserte komponenter og bidra til kontinuerlig forbedring av prosesser
 • Jobbe målrettet for høy kundetilfredshet (KTI), ha tydelig målgruppefokus og bidra til økt digitalisering av prosesser og prosjekter
 • Utarbeide prognoser, gjennomføre kostnadsoppfølging og rapportere status og restrisiko i prosjektene
 • Utvikle gode relasjoner til kunder, leverandører og samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner Og Kunnskap

 • Høyere relevant utdannelse
 • Solid erfaring med eiendomsutvikling i tidligfase fra byggherre/boligutvikler/rådgiver
 • God kunnskap om regulerings- og planprosesser samt erfaring med myndighetskontakt
 • Meget gode kunnskaper innen kalkyle, prosjektøkonomi, planlegging og målstyring
 • Kunnskap om lover, forskrifter og myndighetskrav
 • Meget gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig

Du har et stort engasjement for utvikling og gjennomføring av komplekse boligprosjekter. Du har gode lederegenskaper og er strategisk, kommersiell, initiativrik og strukturert.

I Bakke Leiligheter er vi opptatt av høy forretningsmoral og langsiktige relasjoner til gode samarbeidspartnere. Det er viktig at du har samme verdier, og at du er en tillitvekkende og pålitelig person. Hos oss får du stor grad av frihet innenfor tildelt ansvarsområde, og det forventes at du fyller hele rollen som Prosjektsjef Utvikling.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Johnny Aastad på telefon 909 80 198. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Skriftlig søknad med CV kan lastes opp via lenken her.