Vi søker PROSJEKTSJEF BOLIGUTBYGGING til Bakke Leiligheter

Strategisk, kommersiell og strukturert leder med solid erfaring.
 

Hos Bakke Leiligheter får du som Prosjektsjef Utbygging være med fra tidlig fase og utvikle prosjektet fram mot byggestart i samarbeid med et prosjektteam.

Prosjektsjef Utbygging har det totale resultatansvaret for økonomi og fremdrift for store og spennende leilighetsprosjekter fra forprosjekt til overlevering.
 

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Lede arbeidet med å videreutvikle, prosjektere og bygge egne boligprosjekter
 • Planlegge, etablere og lede en prosjektorganisasjon for utbyggingen med interne og eksterne ressurser
 • Sikre god økonomi, kvalitet og fremdrift i prosjekterings- og gjennomføringsfasen
 • Ansvar for bedriftens aktivitet på byggeplassen, planlegging og produksjon
 • Kommunikasjon og oppfølging mot offentlige myndigheter i prosjekterings- og gjennomføringsfasen og sikre at prosjektorganisasjonen, myndigheter og kunder oppdateres i rett tid med nødvendig informasjon om prosjektet
 • Gjennomføre kostnadseffektive prosjekter med utstrakt bruk av standardiserte komponenter og bidra til kontinuerlig forbedring av prosesser
 • Jobbe målrettet for høy kundetilfredshet (KTI) og bidra til økt digitalisering av prosesser og prosjekter
 •  Utvikle gode relasjoner til kunder, leverandører og samarbeidspartnere
   

Kvalifikasjoner og kunnskap:

 • Utdannelse som ingeniør/sivilingeniør innen byggfag
 • Ledererfaring fra gjennomføring av større boligprosjekter
 • Solide kunnskaper innen prosjektøkonomi, prosjektledelse, målstyring og SHA
 • En strukturert, kundefokusert og resultatorientert arbeidsform
 • En tydelig og involverende lederstil med engasjement og besluttsomhet
 • Kjennskap til lover, forskrifter og myndighetskrav
 • Meget gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig
   

I Bakke Leiligheter er vi opptatt av høy forretningsmoral og langsiktige relasjoner til gode samarbeidspartnere. Det er viktig at du har samme verdier, og at du er en tillitvekkende og pålitelig person. Hos oss får du stor grad av frihet innenfor tildelt ansvarsområde, og det forventes at du fyller hele rollen som Prosjektsjef Utbygging.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Johnny Aastad på telefon 909 80 198. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Skriftlig søknad med CV kan lastes opp via "søk her".