Velkommen til Bakke, Lisa Therell Bjørnstad

Bakke har spisset laget med en utrolig sterk designer og formgiver av boligområder, som gleder seg til å skape gode, funksjonelle og hyggelige bomiljøer for kundene våre!

Lisa er landskapsarkitekt og arealplanlegger med lang erfaring innenfor kommunal og privat sektor. Innenfor landskapsarkitektur utarbeider Lisa også detaljplaner og designer utomhusareal, som for eksempel torg og plasser, både for privat og offentlig miljø.

«Bakke er et veldig flott firma, med fokus på norskproduserte boliger og boligområder av høy kvalitet. De gjennomfører hele prosjektet, fra kjøp av tomt og utvikling av solide og funksjonelle boligmodeller til planlegging og prosjektering av området til salg av enkeltboliger. Denne helhetstankegangen synes jeg er veldig spennende! Jeg håper å kunne bidra til å få til gode prosesser fra rå-tomt til flotte boligområder med glade og fornøyde boligkjøpere!»

Lisa kommer direkte til oss fra Plan1 AS, og har tidligere blant annet jobbet for Ullensaker Kommune. Hun har utdanning innen landskapsarkitektur fra både Sverige og Norge.

«Jeg gleder jeg meg til å jobbe sammen med resten av Bakke-teamet med utvikling av nye prosjekter og å skape gode steder og bomiljøer som folk setter pris på og bruker.»

 Vi gleder oss til å jobbe med deg også, Lisa! Velkommen!