bakke

Vår visjon

Hjem du vil hjem til

Vårt mål er å skape best mulige bomiljø i hvert prosjekt ved å bygge riktig produkt for riktig målgruppe. For å sikre at vi utvikler riktig produkt legger vi stor vekt på omfattende analyser og tverrfaglig samarbeid. Vi leter etter de gode løsningene som gjør at vi bygger boliger med gode bokvaliteter og smarte planløsninger som gjør oss i stand til å møte fremtidens boligbehov.

Vår ambisjon er å utvikle hjem du vil hjem til nå og i fremtiden. Det skal vi klare med fokus på gode kundeopplevelser og smarte løsninger – for kunde og byggherre.

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs - Våre folk utgjør forskjellen

Det skal være utfordrende, meningsfullt og gøy å jobbe i Bakke. I virksomheten skal du få bruke deg selv og din kompetanse. Vi er opptatt av en kultur der den enkelte blir sett og hørt. Alle har en stemme og hver stemme er viktig når vi i fremtiden skal utvikle gode bomiljøer for våre kunder. 

Bakke er sertifisert av Great Place to Work. Det er et resultat av at konsernet er et godt sted i jobbe - enten det er på Aurskog eller Skøyen. Og det forplikter, vi jobber hver dag for at det å jobbe i Bakke skal være det beste valget; enten du er økonom, ingeniør eller tømrer. 

Kunden er vår øverste sjef

Tilfredse kunder er vårt viktigste mål. Vi gjør mye for å innfri kundenes forventninger, blant annet gjennom å:

  • velge gode, tekniske løsninger som skaper trygghet for boligkjøpet.
  • fokuserer på å levere feilfrie boliger til rett tid
  • måler alle kundenes tilfredshet både ved innflytting og ett år etter innflytting via Prognosesenterets bransjemåling.