bakke

Om Bakkegruppen

Bakkegruppen AS er delt i to forretningsområder med henholdsvis småhusvirksomheten Bakke AS, som er lokalisert på Aurskog med egen produksjon, samt Bakke Leiligheter AS som holder til på Skøyen i Oslo. Bakkegruppen skal de neste 10-15 årene bygge mer enn 8 000 hus og leiligheter. Frem til nå har selskapet bygget over 2000 boliger, i all hovedsak på Romerike. Selskapets fremtidige vekst vil konsentreres til områder med stor tilvekst, der etterspørselen etter nye boliger er størst.

Bakke Leiligheter

Bakke Leiligheter utgjør konsernets satsing på større leilighets- og byutviklingsprosjekter. 

Selskapet har tidligere vært organisert som en tradisjonell boligutvikler, men har nå også entreprenør i eget hus.

Bakke Leiligheter står bak flere store prosjekter og vi besitter en betydelig tomteportefølje som er under løpende utvikling. Av eksempler kan vi nevne Franzefosstomten utenfor Sandvika i Bærum, Gilhusbukta i Lier (rett ved Brakerøya stasjon), i sentrum av Vestby og Ås, Dammensvika i Rælingen (rett ved Lillestrøm stasjon), samt flere spennende prosjekter på Romerike.

Bakke AS

Bakke AS utvikler og produserer boliger i tørre og kontrollerte omgivelser i egen elementfabrikk på Aurskog på Romerike. Selskapet har kontroll over hele verdikjeden fra tomtekjøp og prosjektering til produksjon, ettårsbefaring, kundeservice og reklamasjonsbehandling.

Bakke AS har i dag ca. 80 medarbeidere fordelt på administrasjon, fabrikk og byggeplasser. Våre boliger bygges etter strenge kvalitetskrav og vi setter store krav til samarbeidspartner, leverandører og underleverandører.