bakke

Om Bakkegruppen

Bakkegruppen AS er delt i to forretningsområder med henholdsvis småhusvirksomheten Bakke AS, som er lokalisert på Aurskog med egen produksjon, samt Bakke Leiligheter AS som holder til på Skøyen i Oslo. Bakkegruppen skal de neste 10-15 årene bygge mer enn 7.000 hus og leiligheter. Frem til nå har selskapet bygget over 2000 boliger, i all hovedsak på Romerike. Selskapets fremtidige vekst vil konsentreres til områder med stor tilvekst, der etterspørselen etter nye boliger er størst.

Bakke Leiligheter

Bakke Leiligheter utgjør konsernets satsing på større leilighet- og byutviklingsprosjekter.

Selskapet har tidligere vært organisert som en tradisjonell boligutvikler, men er nå i ferd med å etablere egenproduksjon med bygging i egen regi som en del av videre satsing.

Bakke Leiligheter hadde over 600 leiligheter i produksjon og ferdigstilte i overkant av 450 boliger i 2020.

Bakke Småhus

Bakke Småhus utvikler og produserer boligene i egen elementfabrikk på Aurskog på Romerike. Selskapet har kontroll over hele verdikjeden fra tomtekjøp og prosjektering til produksjon, ettårsbefaring, kundeservice og reklamasjonsbehandling.

Bakke Småhus har i dag ca. 80 medarbeidere fordelt på administrasjon, fabrikk og byggeplasser. Våre boliger bygges etter strenge kvalitetskrav og vi setter store krav til samarbeidspartner, leverandører og underleverandører.