bakke

Vær smart - ei ditt eget lager

2020-09-25

Nye, fleksible selveierlokaler på 36, 72, eller 144 kvm med inntil 6 meters takhøyde for salg. Seksjonene leveres som rå-lokale med grunnbelysning og stor elektrisk kjøreport, klar for innredning etter eget ønske. Alle er klargjort for vann/avløp og bredbånd.

 

Les mer på mittegetlokale.no

 

Hva kan lokalene brukes til?

Lokalene er tenkt brukt til en rekke formål, med hovedfokus på lagerplass. Det kan være
spesialtilpasset lagerplass for små og mellomstore bedrifter, opplagsplass for båt, bil og bobil, hobbyverksted eller en kombinasjon av bruksområder. 

Som eier disponerer og innreder du lokalene etter eget ønske, og lokalene er tilgjengelige 24/7. Stor elektrisk kjøreport gjør adkomst og av og pålessing enkelt.

Hvorfor kjøpe lokaler?

Som eier av egne lokaler disponerer du til enhver tid lokalene, og bestemmer selv hvordan innredning og planløsning skal være.

Alle utgifter er forutsigbare, og du tar selv del i antatt verdistigning. Fleksibel fremleie er mulig ved for f.eks sesongmessig bruk. Det vil også bli tilbud om fullservice, slik at forretningsføring, vaktmestertjenester osv. blir ivaretatt. Seksjonen kan også belånes.
Alle trenger ekstra lagerplass, og ved å eie selv har du full råderett. Det kan være en god investering på sikt.

Del artikkelen på Facebook