bakke
Bakke

Vil du være med å utforme fremtidens boligprosjekter?


 

Prosjektsjef

---

Er du vår neste Prosjektsjef?


Stillingstittel: Prosjektsjef Bakke Leiligheter AS
Sted: Skøyen, Oslo
Frist: Snarest


 

Prosjektsjef, Bakke Leiligheter

Bakke Leiligheter er en del av Bakkegruppen. Bakkegruppen ble etablert i 2003 og er i dag et selskap med over 100 ansatte. I 2020 omsatte selskapet boliger for 1,2 milliarder kroner og overleverte over 550 boliger. Bakkegruppen besitter en tomtebank med fremtidige prosjekter for over 25 milliarder kroner og har en verdijustert egenkapital på ca. 2,2 milliarder kroner. Bakke Leiligheter utgjør konsernets satsing på større leilighets- og byutviklingsprosjekter.

Vil du være med å videreutvikle et solid og ambisiøst boligselskap? Bakke Leiligheter skal øke kompetansen og kapasiteten, og ansetter ytterligere en prosjektsjef til boligutbygging i Vestby

Hos Bakke Leiligheter får du som Prosjektsjef Utbygging være med fra tidlig fase og utvikle prosjektet fram mot byggestart i samarbeid med et prosjektteam.

Prosjektsjef Utbygging har det totale resultatansvaret for økonomi og fremdrift for store og spennende leilighetsprosjekter fra forprosjekt til overlevering.


Sentrale arbeidsoppgaver

 • Lede arbeidet med å videreutvikle, prosjektere og bygge egne boligprosjekter
 • Planlegge, etablere og lede en prosjektorganisasjon for utbyggingen med interne og eksterne ressurser
 • Sikre god økonomi, kvalitet og fremdrift i prosjekterings- og gjennomføringsfasen
 • Kommunikasjon og oppfølging mot offentlige myndigheter, og sikre at prosjektorganisasjonen, myndigheter og kunder oppdateres i rett tid med nødvendig informasjon
 • Gjennomføre kostnadseffektive prosjekter med utstrakt bruk av standardiserte komponenter og bidra til kontinuerlig forbedring av prosesser (LEAN)
 • Jobbe målrettet for høy kundetilfredshet (KTI) og bidra til økt digitalisering av prosesser og prosjekter
 • Delta i styremøter i prosjekter der det er flere eiere
 • Utvikle gode relasjoner til kunder, leverandører og samarbeidspartnere


Kvalifikasjoner og egenskaper

 • Utdannelse som ingeniør/sivilingeniør innen byggfag
 • Ledererfaring fra gjennomføring av større boligprosjekter
 • Solide kunnskaper innen prosjektøkonomi, prosjektledelse, målstyring og SHA
 • En strukturert, kundefokusert og resultatorientert arbeidsform
 • En tydelig og involverende lederstil med engasjement og besluttsomhet
 • Kjennskap til lover, forskrifter og myndighetskrav
 • Meget gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig


 Om arbeidsgiveren

I Bakke Leiligheter er vi opptatt av høy forretningsmoral og langsiktige relasjoner til gode samarbeidspartnere. Det er viktig at du har samme verdier, og at du er en tillitvekkende og pålitelig person. Hos oss får du stor grad av frihet innenfor tildelt ansvarsområde, og det forventes at du fyller hele rollen som Prosjektsjef Utbygging. Kontorplass ved Bakke Leiligheters lokaler på Skøyen, samt mulighet for kontorplass ute på byggeplass på sikt.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Johnny Aastad på telefon 909 80 198 eller Martine B. Haugen på telefon 413 39 270.  Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Skriftlig søknad med CV kan lastes opp på denne siden. I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende CV eller andre personopplysninger direkte til kontaktpersonen. Søknader behandles fortløpende.
 

Søk på stillingen