bakke
Bakke

Vil du være med å utforme fremtidens boligprosjekter?


 

Prosjektleder

---

Er du vår neste Prosjektleder?


Stillingstittel: Prosjektleder Bakke Leiligheter
Sted: Skøyen, Oslo
Frist: Snarest
 

Prosjektleder Bakke Leiligheter

Bakke Leiligheter er en del av Bakkegruppen. Bakkegruppen ble etablert i 2003 og er i dag et selskap med over 100 ansatte. I 2020 omsatte selskapet boliger for 1,2 milliarder kroner og overleverte over 550 boliger. Bakkegruppen besitter en tomtebank med fremtidige prosjekter for over 25 milliarder kroner og har en verdijustert egenkapital på ca. 2,2 milliarder kroner. Bakke Leiligheter utgjør konsernets satsing på større leilighets- og byutviklingsprosjekter.

Vil du være med å videreutvikle et solid og ambisiøst boligselskap? Bakke Leiligheter søker prosjektleder til boligprosjekt i Aurskog.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og lede gjennomføringen av byggeprosjekter.
 • Sikre et trygt og godt arbeidsmiljø i samsvar med selskapets HMS-system og prosjektets SHA-plan
 • Gjennomføre prosjektet innenfor gitte økonomiske rammer og rapportere avvik og resultat månedlig til prosjektsjef
 • Utarbeide hovedframdriftsplan og delplaner, samt sørge for gjennomføring innenfor avtalte tidsfrister
 • Følge selskapets KS-system og være ansvarlig at prosjektet gjennomføres til gitte kvalitetskrav
 • Kontrahere underentreprenører og følge opp kontrakter, økonomi, framdrift og kvalitet
 • Bistå i prosjekterings- og gjennomføringsfasen med innspill til gode løsninger og detaljer
 • Påse at prosjektet bemannes riktig og bidra til erfaringsoverføring mellom prosjekter
 • Bygge og utvikle gode kunde- og leverandørrelasjoner
   

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • Utdannelse som ingeniør/sivilingeniør innen byggfag med minimum 5 års relevant erfaring
 • Kunne vise til gode resultater
 • Erfaring med gjennomføring av boligprosjekter i totalentreprise
 • Gode kunnskaper innen prosjektøkonomi, prosjektledelse og HMS
 • Kjennskap til lover, forskrifter og myndighetskrav
 • Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • God digital kompetanse og ønske om å aktivt benytte digitale hjelpemidler og verktøy
 • Evne å jobbe systematisk og målrettet, både selvstendig og i team
 • Høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • En strukturert, kundefokusert og resultatorientert arbeidsform
 • En tydelig og involverende lederstil med engasjement og besluttsomhet
   

Om arbeidsgiveren

I Bakke Leiligheter er vi opptatt av høy forretningsmoral og langsiktige relasjoner til gode samarbeidspartnere. Det er viktig at du har samme verdier, og at du er en tillitvekkende og pålitelig person. Hos oss får du stor grad av frihet innenfor tildelt ansvarsområde, og det forventes at du fyller hele rollen som Prosjektleder. Prosjektleder vil ha kontorplass ute på prosjekt, for øvrig har selskapet også kontorer på Skøyen i Oslo.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Johnny Aastad på telefon 909 80 198 eller Martine B. Haugen på telefon 413 39 270.  Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Skriftlig søknad med CV kan lastes opp via denne siden. I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende CV eller andre personopplysninger direkte til kontaktpersonen. Søknader behandles fortløpende.
 

Søk på stillingen