bakke
Bakke

Vil du være med å utforme fremtidens boligprosjekter?


 

Formann - boligprosjekter

---

Er du vår neste formann - boligprosjekter?


Stillingstittel: FORMANN - BOLIGPROSJEKTER
Sted: Oslo
Frist: Snarets

Arbeidsoppgaver

 • Følge opp og koordinere fremdrift og kvalitet i et eller flere fagområder i prosjektet
 • Sørge for at byggeplassen rigges og driftes slik at arbeid kan utføres effektivt og sikkert
 • Bidra til å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø i samsvar med selskapets HMS-system og prosjektets SHA – plan. Delta på vernerunder, registrere og rapportere avvik samt på eget initiativ iverksette tiltak slik at avvikene lukkes
 • Ansvar for at tildelt ansvarsområde gjennomføres innenfor fastsatte økonomiske rammer, herunder rapportere avvik og endringer
 • Delta i utarbeidelsen av del- og ukeplaner, samt å lede arbeidet slik at det blir gjennomført som planlagt
 • Bidra til erfaringsoverføring mellom prosjekter og bygging av gode kunde- og leverandørrelasjoner
 • Jobbe målrettet for høy kundetilfredshet (KTI) 

Kvalifikasjoner og kunnskap

 • Utdannelse som fagskoleingeniør, mesterbrev eller annen relevant utdanning
 • Erfaring med ledelse av et eller flere fagområder i et boligprosjekt
 • Erfaring med HMS og KS
 • Gode kunnskaper om byggeteknikk
 • Kjennskap til lover, forskrifter og myndighetskrav
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, muntlig og skriftlig

Egenskaper

 • Evne å jobbe systematisk og målrettet både selvstendig og i team
 • Engasjert
 • Høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • God digital kompetanse og ønske om å aktivt benytte digitale hjelpemidler og verktøy

I Bakke Leiligheter er vi opptatt av høy forretningsmoral og langsiktige relasjoner til gode samarbeidspartnere. Det er viktig at du har samme verdier, og at du er en tillitvekkende og pålitelig person. Hos oss får du stor grad av frihet innenfor tildelt ansvarsområde, og det forventes at du fyller hele rollen som formann.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Johnny Aastad på telefon 909 80 198. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Skriftlig søknad med CV kan lastes opp via søkeknappen. I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende CV eller andre personopplysninger direkte til kontaktpersonen.
 

Om Bakke

Bakke Leiligheter er en del av Bakkegruppen. Bakkegruppen ble etablert i 2003 og er i dag et selskap med over 100 ansatte. I 2020 omsatte selskapet boliger for 1,2 milliarder kroner og overleverte over 550 boliger. Bakkegruppen besitter en tomtebank med fremtidige prosjekter for over 25 milliarder kroner og har en verdijustert egenkapital på ca 2,2 milliarder kroner. Bakke Leiligheter utgjør konsernets satsing på større leilighets- og byutviklingsprosjekter.
 
Om denne stillingen
Arbeidsgiver:
Bakke Leiligheter AS, Drammensveien 165,  0277 OSLO

Nettside: bakke-as.no
Tiltredelse: Snarest
Lønn: Etter avtale
Søknadsfrist: Snarest
Arbeidsplass: Skøyen
Tittel: Formann

Kontakt:
Johnny Aastad
Partner
ja@compass.no
+4722007700
+4790980198

Søk på stillingen

Søk på stillingen