Vi bestemte oss for å lage noe helt spesielt i Skogmo Park. - Karin Fred, Lark Landskap AS

Oppsiktsvekkende design

Spesielt merkes det på fasadene som grenser mot gårdsrommene. De får hvert sitt oppsiktsvekkende design.

I gårdsrommet «Åkerstripa» brukes komposittplater på fasadene for å skape dybde og en bølgende bevegelse, som minner om en kornåker.

- Vår målsetning er at uteområdene skal bidra til å gi boligene en god forankring i omgivelsene, samtidig som de skal fungere som gode utearealer for beboerne, sier landskapsarkitekt Karin Fred i Lark Landskap.

Gårdsrom som gir en unik opplevelse

Bølgende åkrer og grønne skoger - Skogmo Park rett sør for Jessheim sentrum får uteplasser utenom det vanlige.

Bakke AS bestemte seg tidlig for å lage gårdsrom som skiller seg ut, og resultatet blir slående:

Hvert uteområde mellom blokkene får et eget tema, som er inspirert av landbrukstradisjonen rundt Jessheim.

Naturskjønne omgivelser

De nye uteområdene vil derfor bli utformet for å gå i ett med de naturskjønne omgivelsene i umiddelbar nærhet.

Spesialdesignet på fasadene blir også gjenspeilet i den vegetasjonen uterommene får.

- I «Åkerstripa» bruker vi stort innslag av prydgress i stramme linjer. Dette minner om stramt åkerlandskap, samtidig som det gir en hyggelig, intim ramme om gårdsrommet.

Uteplassen til de andre blokkene i første byggetrinn har fått temaet «Gårdstun». Her blir fasader kledd med trespiler, inspirert av skogen rundt Jessheim.

- Her blir utformingen mykere med et vegetasjonsvalg av frodige staudebed, bærbusker og frukttrær, sier Karin Fred.

- Vi vil skape liv mellom blokkene
Utforming og innhold gjøre det populært for beboerne å ta i bruk uteområdene til lek og fritid.

- Her skal det være trygt og moro for barna å leke, og attraktivt for voksne å spasere gjennom og oppholde seg utendørs. Variasjon i utforming av hvert gårdsrom gir identitet og tilhørighet.