Gunstig Husbankfinansierte leiligheter

​Husbanken er en del av den norske velferdsstaten. Regjeringens mål er at alle skal bo godt og trygt og at boliger og bygg skal være av god kvalitet. Da må boligmarkedet fungere best mulig. Husbanken skal bidra til et velfungerende boligmarked ved å utvikle og formidle kunnskap om boligsektoren, og ved å finansiere boliger.

Det å bo i en helt ny og husbankfinansiert bolig er både behagelig, og økonomisk gunstig. Ingen stenges ute – ingen stenges inne. Boutgiftene vil være lavere enn ellers, mye på grunn av den subsidierte renten i Husbanken. Dette kan utgjøre store summer hver måned.

Alle – uansett alder – kan få lån i Husbanken.

Alle leiligheter i hus A, B og C, samt utvalgte leiligheter i hus D og E. Se prislisten for ytterligere informasjon.

Gunstigste rente fra november er 0,79%.