Gunstig Husbankfinansierte leiligheter

Skogmo Park ønsker å tilby Husbankfinansiering på leilighetene under 90 kvm.

Husbanken er en del av den norske velferdsstaten. Regjeringens mål er at alle skal bo godt og trygt og at boliger og bygg skal være av god kvalitet. Da må boligmarkedet fungere best mulig. Husbanken skal bidra til et velfungerende boligmarked ved å utvikle og formidle kunnskap om boligsektoren, og ved å finansiere boliger.

Det å bo i en helt ny og husbankfinansiert bolig er både behagelig, og økonomisk gunstig. Ingen stenges ute – ingen stenges inne. Boutgiftene vil være lavere enn ellers, mye på grunn av den subsidierte renten i Husbanken. Dette kan utgjøre store summer hver måned.

Alle – uansett alder – kan få lån i Husbanken.

Alle våre prosjekterte boliger søkes godkjent for lån i Husbanken med 80 % av kjøpesum. Leiligheter over 90 kvm vil det ikke være mulig å søke Husbankfinansiering på. Det taes forbehold om prosjektgodkjenning i Husbanken.

Gunstigste rente fra juni er 1.411 %.