Husbanken

– et mer gunstig lån finnes ikke! 

 

Har du mulighet til å finansiere boligen din i Husbanken, bør du gripe den med begge hender. Ingen andre huslån er nemlig i nærheten av å ha så gunstige betingelser. Men nesten like viktig er det at Husbanken sikrer at du får en bolig som tilfredsstiller strenge krav til kvaliteten på boligen din. 

Husbanken – et kvalitetsstempel

Når vi bygger boliger, ønsker vi ofte at boligen skal godkjennes av Husbanken. Vi ønsker dette både fordi kjøperne våre da kan få landets desidert beste rente på huslånet sitt, men også fordi Husbanken setter høye krav til alt fra isolasjon og energibruk til universell utforming og byggeskikk. På den måten slår du to fluer i ett smekk: bedre økonomi fordi du har lav rente, og trygghet for at den nye boligen din holder høy teknisk kvalitet.

Regneeksempel

Kjøpesum kr. 3.850.000,-
Egenkapital kr. 770.000,-
Lånebeløp kr. 3.080.000,-

Eksempel på renteberegning ved husbankfinansiering: kr.5.143,- per mnd.

* Regnestykket er basert på renter per 01.01.2020, 1,992 %, 8 års avdragsfrihet/30 års løpetid på lånet og 20 % egenkapital. Regnestykket endres ved endring i rentesatsen. Husbanken gir maksimum finansiering inntil 80% av kjøpesum. Eventuelle tilvalg må finansieres med annen finansiering/egenkapital. Husbanken bistår ikke med mellomfinansiering. Det er til enhver tid Husbanken som behandler og legger betingelser for søker ved evt. godkjent tilsagn. Dette kan være råd om fastrente, løpetid og avdragsfrihet.

Fast eller flytende rente? Mange av våre boliger er godkjent av Husbanken, og kjøpere kan derfor finansiere hjemmet sitt til en rente som ligger langt under det vanlige banker kan tilby. I skrivende stund  (april 2019) ligger den på snaue 1,54 %.  Dette er basert på et lån med flytende rente, men Husbanken tilbyr også fastrente med 3, 5, 10 og 20 års løpetid. Felles for både fast og flytende rente fra Husbanken er at de ligger vesentlig lavere enn det du kan få i de fleste andre banker.