Vi har ønsket å lage et prosjekt som ligger i grensesnittet mellom det nyskapende og det tradisjonelle, det massive og det finmaskede, de store, urbane bygningsvolumer og småskalabebyggelsen. 

Berger Hage ligger i overgangen mellom til dels høy og tett urban boligbebyggelse og et mer lavbebygd villaområde i sør. Vi har jobbet mot å skape en god overgang mellom disse ulike typene, både i bygningsvolum, i materialbruk og i detaljering.

I nord og øst på tomta har vi lagt lange blokkbygg på fem og seks etasjer. Blokkene kles med metallpaneler i gylne fargetoner mot gata, og med trepanel mot hagesiden. Hver oppgang får sin metalliske nyanse, fra champagne til kobber. Dette gir variasjon og identitet. Byggene ligger slik at de danner åpninger seg imellom, mot et nyetablert parkrom i vest. Bygningskroppene vender seg med store vinduer og private balkonger mot en felles indre hage, der lekeplass, gressplen, buskbeplantning og spesialbygde benker sørger for et trivelig nærmiljø. Vi har trukket bygningene i sør så langt ned som mulig, for å legge til rette for gode solforhold mellom husene.

Nær villabebyggelsen sør for tomta, har vi tegnet fire punkthus som trapper seg ned i høyde for å megle mellom de urbane blokkbyggene og villaene. Punkthusene får fasader med stramt trepanel i varierende bredder. Det naturlige panelet står sammen med balkongfronter og rekkverk i gylne, metalliske farger. Dette gir et tidsmessig og innbydende uttrykk som står godt sammen med omgivelsene, enten det er blokkene i nord eller trehusene i sør. Karakteristiske trapper som henger på fasaden, går fra balkonger i øverste etasje opp til generøse, private takterrasser med beplantning. Materialbruken, samt disse utenpåliggende trappene, gir punkthusene personlighet og egenart.

Alle private balkonger har dybde nok til at man kan dekke til et hyggelig måltid ute, og raust areal. Vi legger opp til at hver enkelt beboer kan velge mellom ulike typer balkongskjermvegger som tilvalg, slik at fasaden mot den indre hagen får rik variasjon. Tilvalgsmulighetene sørger for at hver enkelt beboer får frihet til å forme sin uteplass, enten man ønsker en grad av skjerming mot vær og vind, eller spilevegger for klatreplanter og nyttevekster. Dessuten vil alle beboere ha tilgang til store felles takterrasser oppe på blokkbyggene på tomta. Disse skal underdeles med plantekasser, spilevegger og vegetasjon, slik at det alltid vil være mulig å finne et rolig sted å slå seg ned.

Vi tror det vil bli et godt sted å leve!

GOA Arkitektkontor AS 

Stig Valskaar
Eiendomsmegler
Petter Andrè Aure
Eiendomsmegler