Bakkegruppen er opptatt av å gi noe tilbake til lokalsamfunnet og deler hvert år ut 1 million kroner i sponsormidler.

Vi bygger hjem du vil hjem til. Det forplikter.

En viktig del av det å trives handler om gode fritidstilbud innen idrett og kultur. Vi sponser først og fremst breddetilbud for barn og unge, men kan også være med å gjøre reisen enklere for enkeltindivider.

Fyll inn skjemaet under og beskriv hvem dere er, hva dere vil bruke pengene til og hvordan Bakke vil oppnå synlighet for merkevaren.

Tildeling skjer to ganger pr. år.