Bakke 

 

Telefon: 63 85 39 90 
E-post: post@bakke-as.no

Morthen Bakke
Eier / Konsernsjef Bakkegruppen
Randi Bakke
Eier / administrasjonssekretær
Bjørn Petter Bjørgo
Økonomisjef
Didrik Røhmer
Daglig leder Bakke AS
Merethe Danielsen
Daglig leder Bakke leiligheter AS
Ole Kristensen
Utbyggingssjef - Leilighetsprosjekter
Thomas Johan Hagen
Salgssjef småhus feltutbygging
Tonje Fosshaug
Markedssjef leiligheter
Silje Edman
Markedssjef småhus feltutbygging
Thomas Wisbech
Prosjektutvikler
Mari Mette Bernum
Kundeansvarlig leilighetsprosjekt
Monica Fyen
Kundeansvarlig småhus
Lisa Therell Bjørnstad
Landskapsarkitekt/Prosjektutvikler
Beate Stenby
Regnskapssjef
Nina Hauger
Regnskapsmedarbeider
Jørn Tore Bakke
Logistikksjef
Daniel Jørgensen
Fabrikksjef
Jan Roger Skogby
Prosjektleder
Stian Grenaker
Prosjektleder
Kristian Hægeland
Prosjektleder
Niklas Åkerlund
Prosjektleder
Kristiane Berg
Leder prosjektering og byggesak
Simon Fossum
Prosjektsjef