Bakke AS/Bakkegruppen AS er et av Norges største boligbyggeselskaper med hovedkontor på Aurskog og avdelingskontor i Oslo. Konsernet har for tiden en tomteportefølje med prosjektverdier for NOK 18-20 milliarder innen forretningsområdene småhus- og leilighetsprosjekter.

 

Bakke AS/Bakkegruppen ble etablert i 2003 og har siden den tid vokst til en bedrift med over 100 ansatte og et årlig salg på over 1 milliard kroner. Det som startet som en hobby og et lite prosjekt ved siden av jobb, er i dag blitt til et av Romerikes største boligutviklere med ambisjoner om å konkurrere i «eliteserien» i Norske boligmarkedet med fokus gode prosjekter og gjennomføring med høy kundetilfredshet.  De senere årene har leiligheter blitt stadig viktigere for bedriften og står nå for mer enn halvparten av aktiviteten.

 

Fakta om Bakkegruppen:

  • Bakkegruppen skal bygge om lag 5.000 hus og leiligheter de ti-femten neste årene.
  • Fram til nå har konsernet bygd over 1.500 boliger, i all hovedsak på Romerike.
  • Bakkegruppens «ordrereserve» er på 23 milliarder kroner.
  • I 2018 styrte selskapet mot en omsetning på 900 millioner kroner og et overskudd før skatt på ca 70 millioner kroner, og har som målsetting å styre mot over 1 milliard i omsetning og over 100 millioner i resultat før skatt i 2019 og etterfølgende år. 
  • Bakkegruppen har over 100 egne ansatte og sysselsetter i tillegg tilsvarende antall hos ulike underenterprenører til enhver tid.

 

Alle skal sove godt

– Vi bygger hus for folk flest. Det vil si folk med helt normale jobber og inntekter og som gjerne har en familie de skal forsørge. Derfor er det så viktig at boligene de bor i er problemfrie og solide og blir et hjem der både store og små kan vokse og ha det bra. En konsekvens av dette er at vi må ha kontroll på alle deler av prosessen for å være sikre på at boligene holder den kvaliteten vi lover de som skal bo i dem. Du kan si det slik at vi vil at både de som kjøper og vi som bygger skal sove godt om natten.

Full kontroll

For å opprettholde den kvaliteten de lover kjøperne sine, har Bakke AS etablert egen elementfabrikk for småhus på Aurskog, noe som er noe uvanlig i Norge.

– Vi tar nøkkelferdig bolig helt bokstavelig, sier Morthen Bakke i Bakke AS. – Det betyr at når du kjøper et hus fra oss, skal du kun trenge å ta med deg tannbørsten. Du kan flytte rett inn uten å måtte forholde deg til halvferdige oppkjørsler eller uteplasser som ser ut som et jorde.

 

– Å ha egen fabrikk der man produserer elementene er relativt uvanlig i Norge, noe som egentlig er litt rart siden fordelene er så åpenbare for både byggherre og kjøper. For det første blir alle deler av huset produsert i et kontrollert og tørt miljø, og for det andre er det alltid de samme som bygger husene. Dette gjør at de kjenner alle hustypene like godt som sine egne hjem, og sjansen for feil og mangler reduseres drastisk.

 

Null feil
Bakke AS tegner og utvikler også selv alle hustypene og har i årenes løp etablert gode samarbeid med underleverandører for grunnarbeid, tømring og alt det andre som trengs før nøkkelen kan settes i låsen.

 

– Vi har satt oss et ganske hårete mål for boligene vi bygger, og det er at de skal ha null feil. Den samme holdningen har vi til underleverandørene våre. Poenget vårt er ikke å presse priser eller å utnytte konjunkturer, men å være stabile og holde høy kvalitet over tid, på den måten slipper vi å kutte hjørner eller ta kjappe løsninger. Vi har full kontroll og oversikt, noe jeg tror historien vår med jevn vekst i både gode og mindre gode tider viser.

 

Veien videre

– De siste fem–seks årene har vi sett en tydelig trend mot at det utvikles flere leiligheter enn boligfelt. Vårt nedslagsfelt har grovt regnet vært langs E6 fra Hamar til Moss, eller det vi kan kalle randsonen av Oslo. Kanskje er det fordi boligprisene stiger for mye slik at de yngre som tidligere kunne flytte rett inn i enebolig eller rekkehus når de skulle stifte familie, først må innom en leilighet. Eller så er det fordi flere foretrekker leilighet fremfor hus og hage. Det er ikke godt å si, men vi skal i alle fall være med på denne utviklingen og tilby hel ved også innen leilighetsmarkedet.