Ny prosjektsjef: Velkommen til Bakke, Merethe Danielsen!

Skikkelig gode ledere kommer ikke rekende på ei fjøl, vi måtte virkelig jobbe hardt for å finne en sjøl. Med Merethe med på Bakke-laget står vi sterkere og stødigere enn noen gang.

Merethe kommer direkte fra Usbl der hun har jobbet med tomteinvesteringer. Hun har lang og bred ledererfaring og fagkompetanse innenfor eiendomsutvikling og entreprenørvirksomhet. Ledererfaringen spenner seg fra stedlig ledelse til spredt ledelse med ansvar for inntil 250 ansatte. Merethe har hatt overordnet ansvar for implementering av bl.a. LEAN, miljøsatsing, prosjektstudio og ledelsessystem/kvalitetssystem, samt budsjett-/resultat-/personalansvar fra større virksomheter innenfor eiendomsutvikling og bygg.

Merethe er kontaktskapende og har en motiverende, inspirerende og involverende lederstil. Tidligere ansatte forteller om Merethe som enkel å samarbeide med, har et brennende engasjement og en unik evne til å lytte og skape tillit hos sine medarbeidere.

Velkommen til Bakkegruppen, Merethe!